Amit a banki utalások költségéről tudni érdemes

Bizonyára mindenki ismeri a kereskedelmi bankok különböző táblázatokkal teli, lábjegyzetekkel tűzdelt hirdetményeit, melyeket a számlatulajdonosok általában csak akkor olvasnak el, amikor egy olyan költséggel szembesülnek, amire nem számítottak. Ekkor azonban már késő, hiszen a banki tranzakció megtörtént és a költséget a bank felszámította. A hitelintézetek működését szabályozó jogszabályok előírják, hogy a bankok a hirdetményeiket elektronikusan elérhetővé tegyék, ennél fogva a kereskedelmi bankok honlapjain megtalálhatók a különböző banki szolgáltatásokhoz kapcsoló hirdetmények. Mivel a hirdetményekben elérhető információk időről időre változnak, ezért a bankok azt is biztosítják, hogy a pár hónappal vagy pár évvel korábban hatályos hirdetményeket is elérhessék az ügyfeleik. A hirdetményeket ezen kívül a bankfiókokban is hozzáférhetővé kell tennie a szolgáltatóknak, így aztán egyetlen ügyfél sem élhet azzal a kifogással, hogy nem volt lehetősége megismerni az adott tranzakcióra vonatkozó szabályokat.
A bankok tájékoztatási kötelezettsége mellett azonban gyakran előfordul, hogy az ügyfeleik mégsem járnak el elég körültekintően, aminek köszönhetően olyan költséget terhel rájuk a pénzügyi szolgáltatójuk, amit esetleg elkerülhettek volna, ha alaposabban tanulmányozzák a vonatkozó hirdetményt. Mik azok a jellemző hibák, amiket a bankszámla-tulajdonosok elkövetnek a banki utalások során?

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL
Benne kiemelt témánk: Ki fizeti a megvásárolt ingatlan közmű tartozását?
További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Sokan nem veszik figyelembe, hogy a bankfiókban leadott papír alapú megbízások díja jelentősen magasabb, mint az interneten indított utalások díja. Lehet, hogy egyszerűbbnek tűnik egy bankfiókban leadni egy utalást, mert majd az ügyintéző segít a kitöltésben, azonban ennek a szolgáltatásnak megvan az ára is.
Azonban az interneten történő utalások során is könnyen előfordulhat, hogy utólag váratlan költségekkel szembesülünk. Ezek jellemzően a nemzetközi utalásoknál fordulnak elő. A nemzetközi utalásoknak ugyanis különböző költségviselési módjai vannak. Ezekre utalnak a következő rövidítések: OUR, BEN, SHA.
Deviza átutalásnál a fenti rövidítések a következőket takarják:
Az SHA („shared” – „megosztott”) költségmegosztás azt jelenti, hogy mindenki a saját bankjánál felmerült költséget fizeti. Magyarul az utalást kezdeményező személynek csupán a saját bankjának a feltüntetett költségeivel kell számolnia, mert az utalás címzettje maga fogja állni az ő bankjának a költségeit.
A BEN („beneficiary” – „kedvezményezett”) költségmegosztás esetén már az összes költséget a kedvezményezett fizeti, azaz az utalás címzettje. Amennyiben ezt jelöljük be az utalásnál, akkor még a mi költségünket is a kedvezményezett fél fizeti, ami a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a saját bankunk levonja a díját az utalt összegből és a címzett már az ezzel csökkentett összeget kapja meg. Elsőre nagyon kedvező megoldásnak tűnik, azonban a következmények meglehetősen kellemetlenek lehetnek, hiszen egy konkrét összegű fizetési kötelezettség esetén nem fogja a címzett a teljes összeget megkapni, hiszen levonásra kerül a mi bankunk díja is. Ebből kifolyólag pedig a megvásárolni kívánt árut vagy szolgáltatást nem fogjuk megkapni.
Az OUR („our” – „saját”) költségmegosztás esetén az összes költséget az utalás küldője fizeti, tehát a mi számlánkat fogja a bankunk megterhelni a teljes díjjal.
Ha a pénzügyi szolgáltató egy átutalás során olyan díjat számít fel, melyet nem tartunk jogosnak, akkor a pénzügyi szolgáltató részére panaszt lehet előterjeszteni, mely panaszt a pénzügyi szolgáltató köteles kivizsgálni és 30 napon belül megválaszolni. Ilyen panaszok esetén a pénzügyi szolgáltató részletesen leírja, hogy milyen tételeket milyen jogcímen számított fel és erre vonatkozóan mely hirdetmény az irányadó. Amennyiben a pénzügyi szolgáltató elutasítja a panaszt, de ezzel esetleg nem értenénk egyet, úgy lehetőségünk van a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulni, mely testület az ügyet kivizsgálja és abban az esetben, ha megalapozott volt a panaszunk, a pénzügyi szolgáltató részére kötelezést hoz vagy ajánlást tesz.
Mielőtt azonban egy banki utalás alkalmával felszámított költség vonatkozásában a bankunkhoz fordulnánk, célszerű megnézni a bank honlapján közzétett hirdetményt.

GDPR Kézikönyv (2.0) 2019

Szerző: Dr. Bölcskei Krisztián
Ár: 12.900 Ft helyett 8.900 Ft
RÉSZLETEK ÉS MEGRENDELÉS

The post Munkaerő-Gazdálkodás 2019 appeared first on Jogadó Blog.