Az építőipari nyers- és alapanyagokat érintő aktuális Bt. módosítás margójára – Dr. Jean Kornél

Az építőipari nyers- és alapanyagokat érintő aktuális Bt. módosítás margójára – Dr. Jean Kornél

2020. november 16.

A napokban került előterjesztésre T/13646 szám alatt többek között a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) módosítására vonatkozó jogszabály tervezet, amelynek két tervezett rendelkezésével kapcsolatban szeretnénk néhány lehetséges anomáliára felhívni a törvényhozó és a bányásztársadalom szíves figyelmét:

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény keretein belül került bevezetésre az ún. előkutatás intézménye. A Bt. tervezett módosítása az átmeneti szabályok köréből a főbb rendelkezéseket a Bt-be kívánja átemelni. Az előkutatás jelentősége, amint azt a gyakorlatból tapasztalhattuk többek között abban rejlik, hogy egy egyszerű bejelentési eljárás alapján, azonban a kutatási jogosultságból eredő kizárólagosság nélkül biztosít lehetőséget ásványvagyon kutatási tevékenység végzésére, meghatározott ásványi nyersanyagok tekintetében (ld. építőipari nyers- és alapanyagok).

Nem nyilvánvaló azonban, hogy amennyiben több személy végez egyidejűleg ugyanarra az ásványi nyersanyagra vonatkozóan elkutatási tevékenységet azonos, vagy egymást átfedő területen, a készletszámítási jelentéseiken alapuló bányatelek fektetési kérelmek elbírálásának mi a rangsora.

A másik tervezett intézkedés a kitermelés szünetelésére vonatkozó szabályok cizellálása az építőipari nyers- és alapanyagok vonatkozásában. A tervezett intézkedés értelmezésünkben annyit tenne, hogy amennyiben a kitermelési műszaki üzemi terv hatálya alatt a kitermelés szüneteltetésének abszolút időtartama – valamennyi kitermelési műszaki üzemi terv időbeli hatályát figyelembe véve - meghaladná a 48 hónapot, a bányavállalkozó elveszítené a bányászati jogát.

A rendelkezés tanulmányozása során legalább három anomáliát véltünk felfedezni:

1. Mindamellett, hogy a kitermelés indokolatlan szüneteltetése teljesen jogos törekvése az in situ helyzetben ásványvagyon felett rendelkezési joggal bíró tulajdonosnak, problémás lehet, hogy a törvény semmiféle mérlegelési jogot nem biztosít, és kimentést nem enged. Éppen napjaink gazdasági és egészségügyi válságokkal terhelt időszaka világít rá arra, mennyire sérülékeny az egyensúly, amely felborulása bármikor az építőipar újabb válságát okozhatja. Ha nincs, vagy csekélyebb mértékben van szükség adott időszakban az építőipari alapanyagokra, a rendelkezés megfelelő korrekciós lehetőségek nélkül könnyen kontraproduktívvá válhat.

2. Sem a Bt., sem más ágazati jogszabály nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely a kitermelés szünetelése időtartamának a meghatározása szempontjából irányadó lenne. Ennek megfelelően az ellenőrzés, számonkérés alapfeltételei sem adottak, amely semmilyen körülmények között nem szolgálhat a bányavállalkozó hátrányára.

3. Jogalkalmazóként rendkívül jelentős kérdésnek minősül az is, hogy milyen kezdő időponttól szükséges alkalmazni a 48 hónapos szabályt? Tekintve, hogy a Bt. átmeneti rendelkezéseket nem tartalmaz, ez a kérdés alapvető jelentőségű, megnyugtató tisztázása sok később jogvita megelőzését segítené elő.

Amennyiben a Bt. módosítással kapcsolatban a Kedves Olvasónak további észrevétele merülne fel, természetesen szívesen látjuk és teret adunk akár szakmai vitának is a blogon.