A bányabiztonsági szabályok alóli felmentésre vonatkozó kérelemről – Dr. Szarka Ádám –

A bányabiztonsági szabályok alóli felmentésre vonatkozó kérelemről – Dr. Szarka Ádám –

2018. június 29.

Valószínűsíthetően nem hat az újdonság erejével azok számára, akik egy kicsit is jártasak a bányászatban, hogy maga a bányászati tevékenység egy veszélyes üzemi felelősséggel járó tevékenység. Éppen ezért több rendelet szabályozza a biztonsági előírásokat, amelyek számos kötelezettséget telepítenek a bányavállalkozókra.

Ezek a biztonsági előírások azonban sok esetben tartalmaznak olyan kötelezettséget, előírást, amelyet egy adott bányára vonatkozóan, annak speciális körülményeire tekintettel nem feltétlenül indokolt alkalmazni, vagy például csak jelentős beruházás árán valósíthatók meg.

Az ilyen esetekre tekintettel a bányatörvény végrehajtási rendelete egy speciális szabályt tartalmaz, ugyanis lehetőséget biztosít a bányavállalkozók számára, hogy a biztonsági szabályok előírása alól eltérést, felmentést kérjenek.

A felmentés iránti kérelem kapcsán a jogszabály nem határozza meg annak kötelező tartalmi elemeit, ezért a jelen bejegyzésünkben igyekszünk segítséget nyújtani a bányavállalkozók részére mire kell odafigyelni egy ilyen kérelem esetén:

A felmentés iránti kérelemben pontosan (i) meg kell jelölni az érintett bányaüzemet és (ii) ismertetni kell azt a biztonsági szabályt, amely alól eltérést, felmentést kérünk.

A kérelemben ki kell térni arra, hogy (iii) miért szükséges vagy indokolt az eltérés, felmentés engedélyezése az adott előírás alól.

A kérelem legfontosabb pontja pedig az, hogy (iv) ismertetni kell a hatóság részére, hogy az eltérés, felmentés engedélyezése esetén a bányavállalkozó milyen műszaki megoldással kívánja az egyenértékű biztonsági szintet fenntartani. Ez azért is fontos, mert a hatóság csak abban az esetben engedélyezhet eltérést, felmentést, ha a bemutatott műszaki megoldás lényegében egyenértékű biztosítási szintet eredményez.

Amennyiben a kérelem egyedi eltérésre vagy felmentésre irányul, akkor a bányaüzem szerint illetékes kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel. Ha azonban a bányavállalkozó általános eltérés iránt terjeszt elő kérelmet, akkor a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat lesz az elbírálásra jogosult hatóság.

Az eljárási díj is attól függően alakul, hogy általános vagy egyedi felmentést kérelmezünk. Egyedi eltérés esetén 30.000,- Ft, míg általános eltérés esetén ennek dupláját 60.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni, és a kérelem benyújtásakor ennek tényét igazolni.

Az eltérés iránti kérelem kapcsán azonban fontosnak tartjuk még a bányavállalkozók figyelmét felhívni arra is, hogy hiába engedélyezi a hatóság az eltérést, egy esetlegesen bekövetkező baleset esetén a felelősségi szabályok nem feltétlenül változnak, a bányavállalkozó továbbra is veszélyes üzemi felelősség szabályai szerint tartozik helytállni.