Elfogadták a bányászati törvény várva várt módosítását – Dr. Jean Kornél

Elfogadták a bányászati törvény várva várt módosítását – Dr. Jean Kornél

2019. július 03.

Az Országgyűlés a 2019. július 2-i rendkívüli ülésén elfogadta a T/6350 számú törvényjavaslatot, amely a bányászatot érintő, a településrendezési tervek figyelembe vételével kapcsolatos fontos módosító rendelkezést tartalmaz.

Ritkán fordul elő, hogy a blogon egy jogszabály elfogadásáról, vagy éppen módosításáról adjunk hírt, különösen nem a kihirdetést megelőzően, ez alkalommal, a téma jelentősége miatt azonban kivételt teszünk.

Amint az a szakma számára széles körben ismert, 2019. március 15-i hatállyal módosításra került a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) - többek között - 27. §-a.

Ezen módosítás értelmében a bánya műszaki üzemi tervének elbírálása során az eljáró bányafelügyeletnek vizsgálnia kell a bánya fekvése szerinti települési önkormányzat településrendezési eszközeiben foglaltaknak való megfelelést, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a bányaüzem, vagy tervezett bányaüzem területe nincs megfelelő övezetbe sorolva, úgy arra vonatkozóan nem hagyható jóvá műszaki üzemi terv. 

A kérdéses jogszabály módosítás nehéz helyzetbe sodorta azokat a bányavállalkozásokat, amelyek már megállapított bányatelekkel rendelkeznek, de az övezeti besorolást a települési önkormányzat a bányatelek jogi jelleg ellenére sem igazította a valós körülményekhez.

A Bt. módosítás hatályba lépését követően rövid időn belül a jogalkotó és a jogalkalmazó hatóságok számára a Magyar Bányászati Szövetség hathatós közbelépésének eredményeként nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi építőipari-alapanyag ellátási nehézségek közepette ezen jogszabály módosítás komoly problémákhoz vezethet, ezért példás gyorsasággal született a helyzet megoldására módosító javaslat.

A 2019. július 2-án elfogadott törvénymódosítás jelenleg az Országgyűlés elnökének aláírására vár, és várhatóan hamarosan kihirdetésre kerül. A Bt. 2019. március 15-én hatályba lépett változásához képest a Bt. 27. § (2) bekezdése úgy módosul, hogy a településrendezési eszközöknek való megfelelést csak az újonnan lefektetésre kerülő bányatelkek, illetve horizontális bányabővítések esetében szükséges a műszaki üzemi tervek jóváhagyása iránti eljárások során vizsgálat tárgyává tenni.

A kérdéses rendelkezést úgy értelmezzük, hogy amennyiben a bányatelek horizontális bővítésére kerülne sor, úgy a bányatelek eredeti, tehát bővítés előtti területére vonatkozóan a módosítás szabályai irányadóak. Ennek a kérdésnek azért lehet jelentősége, mert a jogszabály erre nézve határozott rendelkezést egyébként sajnos nem tartalmaz.

A jogszabály módosítás kiterjedt továbbá Bt. 26/A. § (3a) bekezdésére is. A jelenleg hatályos normaszöveg kibővítésre került egy fontos rendelkezéssel, nevezetesen, hogy a bányatelek fektetés, illetve horizontális bányatelek bővítés esetén a dokumentációban meghatározott újrahasznosítási célnak is meg kell felelnie a településrendezési eszközökben a bányászati tevékenységet követően előre meghatározott újrahasznosítási célnak.