Eltiltható a felelős műszaki vezető? – Dr. Szarka Ádám –

Eltiltható a felelős műszaki vezető? – Dr. Szarka Ádám –

2018. június 01.

Dr. Jean Kornél kollégám 2018. április 17-én "Ki büntethető a bányabiztonsági szabályok megsértéséért?" címmel tett közzé egy bejegyzést. Ebben a bejegyzésben a bányafelügyeleti szervek azon gyakorlata került ismertetésre, amely szerint a bányavállalkozó is felelősségre vonásra kerülhet a harmadik személyek által elkövetett szabálytalanságokért.

A hivatkozott bejegyzés alapján fontosnak tartjuk azt is bemutatni, hogy a bányabiztonsági szabályok megsértése esetén melyek a bányaüzemi felelős műszaki vezetőre vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések, különös tekintettel a velük szemben alkalmazható szankciókra.

A Bt. 28. § (5) bekezdése általános szabályként mondja ki, hogy bányaüzemi felelős műszaki vezető többek között felel a bányabiztonsági szabályok bányaüzemben történő végrehajtásáért, valamint megtartásuk ellenőrzéséért.

A bányaüzemi felelős műszaki vezetőt terhelő itt ismertetett felelősségi szabály megsértéséhez a Bt. 41/A. § (5) bekezdése társít szankciót.

Eszerint, amennyiben a bányafelügyelet megállapítja, hogy a bányaüzemi felelős műszaki vezető a bányabiztonsági szabályok bányaüzemben történő betartását, valamint annak ellenőrzését elmulasztja, bírsággal kell sújtani.

Bizonyára sokakban élénken él az a Bt. 41/A § (10) bekezdése szerinti szabály, hogy a felelős műszaki vezetőt, ha a bányabiztonsági szabályok bányaüzemben történő betartását, vagy az ellenőrzésének elmulasztását a bányafelügyelet ismételten megállapította, akkor a Bt. rendelkezései alapján a bírság kiszabása mellett a tevékenység végzésétől is 2 évre automatikusan el kellett tiltani.

A törvényi előírás szerint ugyanezt a szankciót kellett alkalmazni a hites bányamérőknél, még akkor is, ha kisebb jelentőségű hiba ismételt elkövetésére került sor, ugyanis a törvény az ő esetükben sem adott mérlegelési lehetőséget a bányafelügyelet részére.

A jogalkotó az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXV. törvényével azonban, éppen a hites bányamérőket sújtó indokolatlanul súlyos szankció miatt, módosította a fenti szabályt, és lényegesen enyhítette a kötelező eltiltásra vonatkozó előírást.

A Bt. 41/A § jelenleg hatályban lévő (10) bekezdése szerint a bányaüzemi felelős műszaki vezetőt már csak szigorú feltételek fennállása esetén lehet a tevékenység végzésétől eltiltani.

Eszerint a felelős műszaki vezető a bányabiztonsági szabályok bányaüzemben történő betartása, valamint ezen szabályok ellenőrzésének elmulasztása miatt csak akkor tiltható el, ha ezeket a követelményeket úgy sértette meg, hogy ezzel súlyos üzemzavart, súlyos balesetet vagy harmadik személynek igazoltan ötvenmillió forint értéket meghaladó kárt okozott.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a fenti feltételek fennállása esetén sem kötelező már a bírság mellett az eltiltást alkalmazni. A jogszabályhely már csak az "eltilthatja" kifejezést használja az "eltiltja" helyett. Ebből pedig az következik, hogy a bányafelügyelet mérlegelési jogkörben eljárva kell, hogy döntést hozzon az eltiltás alkalmazásáról, vagy éppen nem alkalmazásáról.

Amennyiben a bányafelügyelet feltételek fennállása esetén a jogsértés súlya, vagy akár ismétlődő jellege miatt úgy dönt, hogy a legsúlyosabb szankciót alkalmazva eltiltja a felelős műszaki vezetőt a tevékenységtől, úgy ebben az esetben szintén mérlegelési jogkörben kell döntést hoznia annak időtartamáról is, amely legfeljebb 2 év lehet. Látható tehát, hogy már a 2 éves eltiltás sem automatikus.

Röviden összefoglalva, látható, hogy a bányaüzemi felelős műszaki vezető szabálysértése esetén bírságot kell kiszabni, azonban az ismételt szabályszegés esetén már nem kötelező a tevékenységtől történő 2 éves eltiltás. Az eltiltásra továbbra is lehetőség van, azonban már csak akkor, ha a szabályszegéshez, azzal okozati összefüggésben, a törvényben meghatározott súlyos következmények társulnak.