Ki büntethető a bányabiztonsági szabályok megsértéséért? – Dr. Jean Kornél

Ki büntethető a bányabiztonsági szabályok megsértéséért? – Dr. Jean Kornél

2018. április 17.

A közhiedelemmel ellentétben a KBBSZ-ben foglalt, illetve az alapján a műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatban a bányavállalkozó részére előírt bányabiztonsági szabályok betartásáért nem csak a bányavállalkozó, hanem a szabályokat megsértő elkövető is felelősségre vonható.

A Bt. 41. § (3) bekezdés b) pontja szerint szabálytalanul folytatja a tevékenységét és éppen ezért bírsággal és egyéb szankciókkal is sújtható az a bányavállalkozó, aki a törvény bányászati tevékenység végzésére vonatkozó előírásainak megsértésével végzi a tevékenységét.

Ilyen általános előírást tartalmaz a Bt. 28. § (1) bekezdése is, amikor előírja a bányavállalkozó részére, hogy köteles a törvényben és a végrehajtási rendeletekben (esetünkben a KBBSZ) foglalt biztonsági előírásokat betartani, illetve végrehajtásukról gondoskodni.

A KBBSZ tartalmazza a külszíni bányászat esetében azokat a bányabiztonsági szabályokat, amelyek betartásáról (1. § (3) bekezdés) a bányavállalkozó köteles gondoskodni.

Ezekre a szabályokra hivatkozással fordulhat az elő, hogy a bányafelügyeleti szervek a bányavállalkozót vonják felelősségre a harmadik személyek által elkövetett szabálytalanságokért.

Ugyanakkor lényeges megjegyezni, hogy a bányavállalkozó felelőssége ebben az esetben nem objektív. Ő azért felel, hogy a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően végezze a tevékenységét, és ezen előírások elmulasztásáért vonható csak jogszerűen felelősségre.

Amennyiben a szabály megsértésére irányú hatósági ellenőrzés, illetve eljárás során igazolni tudja vétlenségét, a bányabiztonsági szabályok harmadik személy által történt megsértéséért automatikusan nem vonható felelősségre.

Nem felel meg a valóságnak tehát az az állítás, hogy a bányaüzem területén mindenért a bányavállalkozó felel.

A Bt. annak 41/A. § (1) e) pontjában hatáskört biztosít a bányafelügyeleti szervek részére, hogy azt a természetes vagy jogi személyt bírsággal kell (ez nem képezheti mérlegelési jogkör tárgyát) sújtania, aki vagy amely a bányatelekkel kapcsolatos rendelkezéseket vagy a bányabiztonsági előírásokat megszegik.

Sajnálatos módon a gyakorlatban ezzel szemben az tapasztalható, hogy a bányafelügyeleti szervek inkább a bányavállalkozó szankcionáló határozat útján történő presszionálásán keresztül törekednek a bányabiztonsági előírások szigorúbb betartását elérni még olyan esetekben is, amikor egyébként az elkövető ismert.

Éppen ezért nem árt tisztában lenni azzal, hogy a Bt. e körben a bányafelügyeletekre is kötelező érvényű, a bányavállalkozó felelősségének a kimentésére is alkalmas szabályokat is tartalmaznak.