Kitermelési határidő hosszabbításának rejtelmei – Dr. Szarka Ádám –

Kitermelési határidő hosszabbításának rejtelmei – Dr. Szarka Ádám –

2018. január 05.

A bányatörvény végrehajtási rendelete lehetőséget biztosít a bányavállalkozók részére, hogy a műszaki üzemi terv eredetileg tervezett teljesítési határidejét meghosszabbítsák. Az erre irányuló kérelem benyújtásakor azonban javasolt körültekintően eljárni, ugyanis a kérelem nem megfelelő előterjesztése esetén értékes időtől eshet el a bányavállalkozó.

A teljesítési határidő meghosszabbításának feltétele, hogy a bányafelügyelet jogerős határozatával jóváhagyott műszaki üzemi tervben meghatározott területet a tervidőszakban kitermelés céljából nem vették igénybe.

Amennyiben ez a feltétel fennáll, akkor kérhető a hosszabbítás. Erre azonban csak egyszer van lehetőség, ezért fontos, hogy a kérelem tartalmi szempontból megfelelő legyen.

A teljesítési határidőt kizárólag a műszaki üzemi tervet jóváhagyó jogerős határozatban megállapított teljesítési határidő felével lehet meghosszabbítani. Ennek az időnek a meghatározásakor az alábbi szabályokra kell figyelemmel lenni.

Az eredeti műszaki üzemi terv teljesítési határidejét napokban kell megállapítani. A kezdő napnak a műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésének napját, míg a zárónapnak a jóváhagyó határozatban megállapított érvényességi idő utolsó napját kell tekinteni. A teljesítési határidőt az így kapott napok számának a felével lehet tehát meghosszabbítani.

A kérelem pontos tartalma kapcsán még az alábbi különösen fontos szabályokra kell felhívni a bányavállalkozók figyelmét.

Főszabály, hogy a bányavállalkozónak az adott bányatelek tekintetében folyamatosan rendelkezniük kell hatályos műszaki üzemi tervvel. A hatályosság értelemszerűen csak a jogerős határozattal történő jóváhagyásra utalhat. A meghosszabbított műszaki üzemi terv szerinti bányászati tevékenységet is csak a jogerős jóváhagyást követően lehet végezni.

Ez azért lényeges körülmény, mert a közigazgatási hatósági eljárás szabályai alapján az elsőfokú bányafelügyeleti határozat akkor emelkedik jogerőre, ha azzal szemben nem nyújtanak be fellebbezést.

Ha azonban a teljesítési határidő hosszabbítása iránti kérelemben egy konkrét dátumot jelölünk meg, és a bányafelügyelet azt így hagyja jóvá, egy esetleges jogorvoslat iránti kérelem, és egy elhúzódó fellebbezési eljárás miatt jelentős időt veszíthetünk el.

Ezek alapján tanácsos tehát a teljesítési határidő meghosszabbítására irányuló kérelemben a hosszabbítást az azt jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésének napjától kérni, a fentiek szerint kiszámított napokkal egyező időtartamra.