Könnyítések a szilárd ásvány bányászatban a veszélyhelyzetre való tekintettel – Dr. Jean Kornél, Vargáné dr. Fülöp Ágnes

Könnyítések a szilárd ásvány bányászatban a veszélyhelyzetre való tekintettel – Dr. Jean Kornél, Vargáné dr. Fülöp Ágnes

2021. március 05.

A szigorú szabályozás és a járványügyi helyzet okozta nehézségek ellenére még működő bányák egyre nehezebben tudják ellátni az építőipari beruházásokat elegendő nyersanyaggal, mely napjainkra már az építőipari nyers- és alapanyagok árának drasztikus megemelkedéséhez és hiányához vezetett. Ezért a nemzetgazdaság működőképességének megőrzése érdekében szükségessé vált az építőipari nyers- és alapanyagok kitermelését végző, külfejtéses művelésű bányák terheinek könnyítése, a termelés ösztönzése. Ezt célozza a 2020.02.20. napján hatályba lépett, 78/2021. (II.19.) Korm. rendelet.

A Kormányrendelet rendelkezései két szabályozási kört fednek le. Az egyik szabályozási kör a bányászati jog hasznosításba adására vonatkozik. Ez egy új jogi konstrukció, amely azokra a bányászati jogokra vonatkozik, amelyeket a magyar állam a tulajdonosi jogokat gyakorló szerve (MNV Zrt.) útján szerez meg a bányatörvényben nevesített jogcímeken. A hasznosításra irányuló konstrukció lényege, hogy a magyar állam a bányászati jogot megtartja, és csak a hasznosítását engedi át pályázat útján, hasznosítási szerződés keretében, meghatározott időre. Ez a jelenlegi szabályozás szerint 20 év, amely egy alkalommal legfeljebb 10 évvel meghosszabbítható. A magyar állam ezzel a konstrukcióval kívánja a folyamatos és stabil termelési volument elérni és biztosítani, hogy olyan bányatelkek is művelésbe állításra kerüljenek, amelyeken eddig nem folyt aktív kitermelési tevékenység.

A másik szabályozási kör az engedélyezés könnyítésére vonatkozik. A Kormányrendelet alapján a szilárd ásványi nyersanyagra megállapított bányatelkek egyesítésének, megosztásának - az eddigiekkel ellentétben - nem előfeltétele az egyesített vagy megosztott bányatelkekre vonatkozó környezetvédelmi engedély megszerzése, és a településrendezési eszközöknek való megfelelés akkor, ha összességében a bányatelkekkel érintett térrész nem változik.

A Kormányrendelet alapján az ingatlanügyi hatóság részéről - az eddigi tiltással szemben -  megadhatóvá vált a hozzájárulás a homok, kavics vagy agyag ásványi nyersanyag esetében a meglévő bányatelek vertikális bővítésére irányuló kutatásához, valamint engedélyezhetővé vált a már megállapított bányatelek vertikális bővítése, és az összességében a bányatelekkel érintett térrész változását nem eredményező  bányatelek-egyesítés, illetve megosztás azokon a településeken is, amelyek külterületén lévő földrészletek összterületének több mint 25%-ára a bányatelek jogi jelleg már be van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásba.

A termőföld védelméről szóló törvény alapján eddig külfejtéses művelésű bányászatra csak végleges más célú hasznosítás volt engedélyezhető. A Kormányrendelet alapján az időleges más célú hasznosítás is megengedhető. A Kormányrendelet továbbá lehetővé teszi, hogy a Kormány által beruházási célterületnek nyilvánított területen az átlagosnál jobb minőségű termőföld is igénybe vehető külfejtéses művelésű bányászat céljára, még akkor is, ha az érintett településen a külterületen lévő földrészletek összterületének több mint 25%-ára a bányatelek jogi jelleg már be van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásba. További könnyítést jelent, hogy a 25 %-os limittel érintett településeken akkor is engedélyezhető a más célú hasznosítás, ha a bányavállalkozó vállalja, hogy a más célú hasznosításra engedélyezett területnek a 25%-os korlátot meghaladó részét a jövőben teljes egészében - választásától függően - mező- vagy erdőgazdasági hasznosításra alkalmassá teszi.