A műszaki üzemi terv jóváhagyásának és a környezetvédelmi engedélynek a kapcsolata – Dr. Jean Kornél

A műszaki üzemi terv jóváhagyásának és a környezetvédelmi engedélynek a kapcsolata – Dr. Jean Kornél

2018. január 19.

Ha a bánya üzemeltetéséhez, mint környezethasználathoz a bánya típusához, területéhez képest környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi működési engedély (együtt: környezetvédelmi engedély) is szükséges, a műszaki üzemi terv akkor hagyható jóvá, ha a bányavállalkozó rendelkezik ezzel a környezetvédelmi engedéllyel.

De mi van, ha a bányának nincs érvényes környezetvédelmi engedélye?

Az általánosan ismert, hogy mely típusú bányászati tevékenységhez, illetve milyen méretű bányatelek esetén szükséges, már a bányatelek fektetését megelőzően a környezetvédelmi engedély beszerzése (az ezzel kapcsolatos egyes részletszabályokra, érdekességekre egy későbbi cikkünkben fogunk részletesen kitérni).

Önálló kérdésként merül fel azonban az, hogy mi a helyes eljárás abban az esetben, ha egy környezetvédelmi engedély köteles bánya esetében a műszaki üzemi terv benyújtásának esedékességekor a bánya átmenetileg éppen nem rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel.

A kérdésre nem a Bt. vagy annak végrehajtási rendelete, hanem a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adja meg a bányafelügyelet számára is irányadó, helyes választ

A környezetvédelmi engedély megszerzéséig ugyanis ilyen esetben a hatáskörrel rendelkező hatóságnak a környezethasználathoz más jogszabály (lsd. Bt.) által meghatározott működési engedélyezési eljárást kötelező felfüggesztenie.

Ez azért is fontos információ, mert a bányatelekre vonatkozó első feltárási, kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyását követően a bányavállalkozónak a bányabezárás (mezőfelhagyás), illetve tájrendezés bányafelügyeleti elfogadásáig folyamatosan rendelkeznie kell hatályos kitermelési, szüneteltetési, bányabezárási vagy tájrendezési műszaki üzemi tervvel.

A műszaki üzemi tervet, illetve a módosítására irányuló kérelmet pedig a tervezett tevékenység megkezdését megelőzően kell jóváhagyásra a bányafelügyelethez benyújtani.

A fenti két rendelkezésből tehát az következik, hogy a bányavállalkozónak már a hatályos műszaki üzemi tervének a lejáratát megelőzően be kell nyújtania a következő tervidőszakra vonatkozó műszaki üzemi tervét jóváhagyásra, mégpedig attól függetlenül, hogy éppen rendelkezik-e környezetvédelmi engedéllyel, vagy sem.

Fontos nyomatékosítani, hogy ilyen esetben a bányafelügyelet részéről a fent hivatkozott, kötelező érvényű előírásnak megfelelően nem az jogszerű eljárás, ha felfüggesztés helyett megszünteti az eljárást, vagy a kérelmet érdemi határozattal elutasítja.