Tájékoztatásból elégtelen – a jogorvoslati tájékoztatás hiányának egyes kérdései

Évekkel ezelőtt megkezdődött az a folyamat, mellyel a jogalkalmazók kezdenek már megbarátkozni: bírósági és hatósági eljárásokban meghatározott ügyfelek kizárólag elektronikus úton tarthatják a kapcsolatot a bíróságokkal, hatóságokkal.
Ez az előírás nemcsak kérelmekre, beadványokra, de a jogorvoslati eljárásokra is irányadó.
A fő kapcsolattartási felület és mód a hatósági eljárásokban a véleményem szerint logikus és jól használható e-papír felület.
A helyzet azonban csak látszólag egyszerű. Vannak ugyanis olyan speciális hatósági eljárások, melyekben a hatóság külön nyomtatványt biztosít a beadványok, adott esetben a jogorvoslati kérelmek benyújtásához. Még ezzel sem lenne semmi gond abban az esetben, amennyiben erről a hatóság konkrét és egyértelmű tájékoztatást nyújt az ügyfelek felé. A tájékoztatási kötelezettség már az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján is fennáll, mely szerint a döntésnek tartalmaznia kell egyebek mellett a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást is.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL
Benne kiemelt témánk: A társasházi garázsbeállók eladását új rendelet könnyíti meg
További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Mi a helyzet azonban akkor, ha ez a tájékoztatás mindössze annyit tartalmaz, hogy az elektronikus kapcsolattartásra köteles fél a jogorvoslati kérelmet elektronikus úton köteles benyújtani, de azt nem lehet e-papíron, kizárólag valamely egyedi nyomtatványon előterjeszteni?
Szerencsére a jogalkalmazó választ ad erre a kérdésre is.
A Kúria egyértelműen leszögezte, hogy a jogorvoslatról szóló tájékoztatásnak – az E-ügyintézési tv. vhr. 7. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel – magában kell foglalnia azt is, hogy az ügyfél akkor nyújtja be jogszerűen a beadványát, ha azt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által rendszeresített űrlapon teszi meg.
Amennyiben a tájékoztatás erre nem terjed ki, úgy az nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a jogorvoslati záradék hiányos, mert utalást sem tartalmaz a fenti jogszabályhelyekre, nem hívja fel az ügyfél figyelmét arra, és nem tájékoztatja kellő mértékben az elektronikusűrlap-szolgáltatás igénybevételének kötelezettségéről.

MUNKAJOG, MUNKAVÉDELEM E-learning
Munkabaleset, foglalkozási megbetegedés; Biztonságos munkafeltételek, kártérítési felelősség; Munka- és pihenőidő, munkadíj; Mt. általános magatartási követelményei, egyenlő bánásmód, érvénytelenség
Videókonferencia (videók hossza: 529 perc)

Előadók: Dr. Dudás Katalin, Dr. Horváth István
ÜGYVÉDEK: 8 kreditpont!!!
Ár: 22.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa

Részletek, jelentkezés >

Nem várható el ugyanis az ügyféltől a közigazgatási jog területén több tucat különböző ágazati szabály meglétére tekintettel, hogy tisztában legyen azzal: a közigazgatási szerv speciális űrlapot rendszeresített az adott jogorvoslatokkal összefüggésben. Az erről való tájékoztatás hiányában pedig sérül a felperes tisztességes eljáráshoz való joga.
The post INGATLANÜGYEK JOGI GYAKORLATA E-learning appeared first on Jogadó Blog.