Új kötelező adatszolgáltatás a kiegészítő mellékletben

Egy 2024. február 9-étől hatályos kormányrendelet értelmében a vállalkozónak a kiegészítő mellékletében be kell mutatnia az általa más gazdálkodók felé ellentételezés nélkül átadott, 1 000 000 forint összeget meghaladó valamennyi pénzbeli és – könyv szerinti értéken figyelembe vett – természetbeni juttatásokat. Amennyiben a  vállalkozó az  üzleti évben ugyanannak a gazdálkodónak többször nyújt juttatást, az 1 000 000 forint összeghatár tekintetében azokat egybe kell számítani. A juttatásokat a kiegészítő mellékletnek gazdálkodónkénti bontásban kell tartalmaznia (név, székhely, adószám). A kiegészítő mellékletbe kerülő új adatszolgáltatás a beszámoló szempontjából lényeges információnak minősül, az adatszolgáltatás elmaradása 500 000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Az új szabályt először a 2023. évben induló üzleti évre kell alkalmazni.