Számviteli változások a friss adócsomagban

A napokban elfogadott adócsomag a számviteli törvényre vonatkozóan is tartalmazott módosításokat. Ezek közül a legfontosabbakat mutatjuk be az alábbiakban.

Termékek sorozatgyártásánál nem kötelező a projektszámvitel

A számviteli törvény 2020. január 1-ével vezette be a projektszámviteli elszámolási elveket az éven átnyúló, egyedi megrendelések alapján készülő termékekre, szolgáltatásokra. A jogszabály eredeti szövege alapján ezen új módszerrel (a teljesítési fok meghatározásával és az árbevétel aktív, vagy passzív elhatárolásával) kellett meghatározni az megrendelő igényei alapján készülő nagy tömegben előállított termékekhez kapcsolódó év végi bevételt. A sorozatgyártás esetében nehézséget okozhat az áttérés a projektszámvitelre, ezért a törvény úgy változott, hogy ha a szerződés(ek) tárgya terméknek azonos munkafolyamattal, nagy tömegben, sorozatosan történő gyártására irányul, akkor a vállalkozó dönthet úgy, hogy nem alkalmazza a projektszámvitelt.

Támogatások elszámolása

Olyan fejlesztési támogatások esetén, ahol a finanszírozás előlegek formájában történik, és az elszámolásra csak hosszabb időt követően kerül sor, előfordulhat,  hogy  a támogatásból megvalósított  eszközök  a  támogatással  történő elszámolás előtt üzembe helyezésre kerülnek és utánuk terv szerinti értékcsökkenés kerül elszámolásra, míg a hozzájuk kapcsolódó támogatási bevételek – az utólagos elszámolás miatt – csak   az  üzembe  helyezést  követően,  akár  több  év  múlva  jelennek  meg.  Emiatt  a támogatottnál  egyik  üzleti  év  veszteséges,  míg  a  másik  nyereséges  lesz.  Az  összemérés elvének érvényesülése érdekében az ilyen esetekben is a dokumentáltan várhatóan a támogatási  feltételek  szerint  megvalósuló  fejlesztéseknél  a  támogatási  bevételt el lehet számolni az időbeli elhatárolásokkal szemben (hasonlóan  a  működési  célú  támogatások elszámolásához).

Részben le nem vonható áfa elszámolása

Az eddigi számviteli szabályozás szerint az áfatörvény szerinti ellenérték arányában megosztott áfa le nem vonható része egyéb ráfordításként került elszámolásra, míg a más módszerekkel megosztott áfa  le nem vonható része a bekerülési érték része volt. Ezen változtat a módosítás úgy, hogy bármilyen módszerrel történő megosztás eredményeképpen létrejövő le nem vonható áfát is a tárgyévi egyéb ráfordítások között kell elszámolni, azaz megosztáson alapuló le nem vonható áfa 2022-től semmiképp nem lehet a bekerülési érték része.