Online adatszolgáltatási kötelezettség önszámlázás esetén

Számos kérdést vet fel, hogy hogyan teljesíthető az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, amennyiben a számlakiállítást az eredeti kötelezett helyett meghatalmazottként a vevő teljesíti (önszámlázás).

Bár a számla ilyen esetben a meghatalmazott számlázó programjával kerül kiállításra, az adatszolgáltatás továbbra is a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítő adóalany kötelezettsége (a számlakibocsátási kötelezettség átvállalásával az adatszolgáltatási kötelezettség nem száll át a meghatalmazottra). A NAV által kiadott tájékoztatásoknak megfelelően itt csupán az történik, hogy az adatszolgáltatást a vevő számlázó rendszere teljesíti az eredeti kötelezett nevében és az általa igényelt technikai felhasználói azonosító alkalmazásával. A meghatalmazottként eljáró vevő számlázó rendszerének tehát főszabály szerint alkalmasnak kell lennie az adatszolgáltatás teljesítésére.

Különösen érdekes kérdések merülnek fel, amennyiben az önszámlázásra határon átnyúló termékértékesítésekhez, szolgáltatásnyújtásokhoz kapcsolódóan kerül sor. A főszabály szerinti teljesítési helyű szolgáltatásnyújtások önszámlázása esetén a számlázásra a teljesítési hely, így a vevő gazdasági célú letelepedésének helye szerinti szabályok alkalmazandók. Amennyiben egy magyar vállalkozás külföldről vesz igénybe ilyen szolgáltatást (pl. egy fuvarozási szolgáltatást) és a felek önszámlázásban állapodnak meg (a külföldi adóalany helyett a magyar vállalkozás bocsátja ki a számlát), úgy a számlázásra a magyar szabályok vonatkoznak. Nem volt ugyanakkor egyértelmű az, hogy az előbbiek szerint számlára is vonatkozik-e a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, különösen úgy, hogy az adatszolgáltatás technikai akadályokba is ütközik: a külföldi adóalany magyar adószám, illetve a képviselő ügyfélkapus regisztrációja hiányában hogyan igényelhet az adatszolgáltatáshoz szükséges felhasználói azonosítót. Az adóhatóságtól kapott állásfoglalás szerint az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség csak a belföldi áfaalanyokra terjed ki, így a belföldön nem letelepedett adóalanyok által nyújtott fordított adózás alá eső szolgáltatások önszámlázása esetén nem keletkezik adatszolgáltatási kötelezettség, függetlenül attól, hogy a számla kiállítására a magyar jogszabályi rendelkezések alkalmazandók. Az előbbi példánál maradva tehát önszámlázás esetén amennyiben a külföldi fuvarozó helyett a magyar vállalkozás állítja ki a számlát, úgy a számlakibocsátásra ugyan a magyar szabályok alkalmazandók, de az adott számla nem esik online adatszolgáltatási kötelezettség alá.

Az adatszolgáltatás technikai megvalósítása azon magyar teljesítési helyű szolgáltatásnyújtások, termékértékesítések esetén is nehézségekbe ütközhet, amikor a belföldi (magyar) áfaalanyok helyett a számlát önszámlázással olyan külföldi vevők, szolgáltatást igénybe vevők állítják ki, amelyek belföldön nem rendelkeznek székhellyel, és a meghatalmazotti minőségükben történő számlakiállítás alapjául szolgáló ügylettel kapcsolatban belföldön adóalanyként nem vették őket nyilvántartásba. Ebben az esetben a számlázásra a magyar jogszabályok alkalmazandók, és az adatszolgáltatási kötelezettség is a magyar áfaalanyokat terheli, de az adatszolgáltatást a külföldi partner (mint meghatalmazott) számlázó programja teljesítené. Tekintettel arra, hogy a külföldi adóalany által használt számlázó rendszer nem feltétlenül alkalmas az azonnali online adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet 2021. június 26-tól két új bekezdéssel egészült ki,  melynek értelmében a fenti esetben az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség a (külföldi) meghatalmazott számlázó programjától eltérő számítástechnikai rendszerből is teljesíthető, amennyiben az gép-gép kapcsolattal, elektronikus úton valósul meg. Ez utóbbi esetben a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítását követően 6 nap áll rendelkezésre az online adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére.