Bányajog blog

Cikkek

A Bányajog Blog a Magyar Bányászati Szövetség és az Ecovis Hungary Legal közös szakmai blog oldala a hazai felszíni és fúrólyukas bányászat területén dolgozó szakemberek, bányavállalkozók számára. Elsősorban közigazgatási és jogi szempontból mutatunk be aktuális és örökzöld bányászati, energetikai, valamint egyéb kapcsolódó témákat, szakmai érdekességeket, hasznos gyakorlati tudnivalókat, aktualitásokat és várható változásokat.

Hasznos böngészést és jó szerencsét kívánunk!

January 27, 2020
Alapvetésnek tekinthető, hogy a bányaüzembe az oda beosztottak és munkát végzők, valamint a bányafelügyelet ellenőrzésre jogosult személyei kivételével kísérő nélkül belépni és ott tartózkodni tilos. Szintén lényeges előírás, hogy a bányatelek sarokpontjait jól látható és maradandó módon meg kell jelölni. Gyakran előfordul azonban, hogy a bányatelek bányavállalkozó által nem művelt és... »

January 27, 2020
A bányavállalkozó a kutatási zárójelentés végleges elfogadásától számított 5 hónapig kizárólagos joggal rendelkezik arra, hogy a megkutatott területen bányatelek megállapítását kezdeményezze az illetékes bányafelügyeletnél. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén a kizárólagos jog megszűnik, ezért érdemes odafigyelni a betartására.   A határidő számítására az általános közigazgatási... »

November 14, 2019
A már végleges bányafelügyeleti határozattal megállapított bányatelek utólagos megosztása esetén a bányatelek megállapítására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) vonatkozó rendelkezése szerint. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a bányatelek megosztása során olyan önálló bányatelkek jönnek létre, amelyek területére a... »

October 07, 2019
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) lehetővé teszi a bányavállalkozó számára, hogy a kitermelési tevékenységét szüneteltesse. A kitermelés a jóváhagyott műszaki üzemi terv időtartama alatt legfeljebb 12 hónapig a bányafelügyelet külön engedélye nélkül szüneteltethető, viszont a 12 hónapot meghaladó szüneteltetéshez már bányafelügyelet által jóváhagyott szüneteltetési műszaki... »

August 05, 2019
A külfejtéses bányászati tevékenység egyik jellegzetessége, hogy az jellemzően külterületen, termőföld igénybevételével valósul meg, akkora területi igénybevétellel, amely szinte minden esetben szükségessé teszi talajvédelmi terv készítését. Ugyancsak a külfejtéses bányászati tevékenység egyik sajátossága az is, hogy jellemzően a lefedést és kitermelést megelőzően nyilvántartott eredeti... »

July 03, 2019
Az Országgyűlés a 2019. július 2-i rendkívüli ülésén elfogadta a T/6350 számú törvényjavaslatot, amely a bányászatot érintő, a településrendezési tervek figyelembe vételével kapcsolatos fontos módosító rendelkezést tartalmaz. Ritkán fordul elő, hogy a blogon egy jogszabály elfogadásáról, vagy éppen módosításáról adjunk hírt, különösen nem a kihirdetést megelőzően, ez alkalommal, a téma... »

April 23, 2019
Cikksorozatunk előző részében a törölt bányászati jog Magyar Állam által történő megszerzését követő értékesítésének szabályait igyekeztünk ismertetni. A cikksorozat következő részében azokat a szabályokat vesszük górcső alá, amelyek arra az esetre vonatkoznak, amikor a Magyar Állam nem kíván élni előjogával és a bányafelügyelet pályáztatás útján kívánja értékesíteni a bányászati jogot... »

April 12, 2019
A bányászatról szóló törvényben meghatározott esetekben a bányavállalkozó bányászati jogát a bányafelügyelet törli, amennyiben az nem tesz eleget bizonyos, a Bt.-ben előírt kötelezettségeinek. A konkrét bányászati jog törlése azonban nem egyenértékű a bányatelekben megnyilvánuló általános bányászati jog, mint vagyoni értékű jog törlésével. Több részből álló cikksorozatunk azokba a... »

February 06, 2019
2018. november 20-án került sor annak a törvényjavaslatnak a benyújtására, amely többek között a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt, vagy ahogy a köznyelv hivatkozik rá, a Földforgalmi törvényt módosította. Az egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításairól szóló 2018. évi CXXXVI. törvény 2019. január 11-én lép... »

January 08, 2019
Anyagnyerő hely a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények megépítéséhez szükséges ásványi nyersanyag kitermelésére létesíthető, a közcélú vízilétesítmény 30 km-es környezetében. Az anyagnyerő hely létesítési engedély iránti kérelmet a közcélú vízilétesítmény építésére véglegessé vált határozattal rendelkező személy nyújthatja be. Nem... »

November 22, 2018
A külfejtéses bányászattal foglalkozó bányavállalkozók körében sajnos jól ismert probléma a gyakorlatból, amikor a bányaüzem területén nyilvántartott régészeti lelőhely található, azonban a bányászat korai stádiumára tekintettel még nem ismert annak pontos lehatárolása, illetve jelentősége, nehezítve a helyzetet még azzal is, hogy az ilyen területek jellemzően termőföld művelési ágban vannak... »

November 22, 2018
A külfejtéses bányászattal foglalkozó bányavállalkozók körében sajnos jól ismert probléma a gyakorlatból, amikor a bányaüzem területén nyilvántartott régészeti lelőhely található, azonban a bányászat korai stádiumára tekintettel még nem ismert annak pontos lehatárolása, illetve jelentősége, nehezítve a helyzetet még azzal is, hogy az ilyen területek jellemzően termőföld művelési ágban vannak... »

October 05, 2018
A külszíni bányászattal foglalkozó bányavállalkozások napi működése során gyakran felmerülő probléma, hogy a már meglévő bányaüzem területén a műre való ásványi nyersanyagvagyon kimerült és a bányaüzem bővítése csak a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld (továbbiakban: termőföld) igénybevételével lehetséges. A termőföld igénybevétele szempontjából nem... »

September 07, 2018
A jelenlegi hatályos jogi környezetben főszabály szerint bányatelket megállapítani, és így bányászati tevékenységet végezni csak olyan területen lehet, ahol előzőleg a bányavállalkozó kutatási engedély alapján kutatást végzett. Ásványi nyersanyag bányászati célú kutatására nyílt területen az érintett ingatlan fekvése szerinti bányafelügyelet adhat engedélyt. A kutatási engedély... »

July 12, 2018
A nemrég hatályba lépett Ákr. néha komoly kihívás elé állíthatja mind a hatóságokat, mind az ügyfeleket, közöttük jelesül a bányavállalkozókat is. Egy érdekes és tanulságos példán keresztül szeretnénk ezt szemléltetni, felhívva ezáltal a figyelmet az új közigazgatási jogi szabályrendszer lehetséges anomáliáira. A tényállás szerint egy hálózati engedélyes az villamos energia termeléssel... »