Bányajog blog

Cikkek

A Bányajog Blog a Magyar Bányászati Szövetség és az Ecovis Hungary Legal közös szakmai blog oldala a hazai felszíni és fúrólyukas bányászat területén dolgozó szakemberek, bányavállalkozók számára. Elsősorban közigazgatási és jogi szempontból mutatunk be aktuális és örökzöld bányászati, energetikai, valamint egyéb kapcsolódó témákat, szakmai érdekességeket, hasznos gyakorlati tudnivalókat, aktualitásokat és várható változásokat.

Hasznos böngészést és jó szerencsét kívánunk!

2024. február 22.
A termőföld védelmi törvényt 2023.VII.1-től kezdődő hatállyal úgy módosította a jogalkotó, hogy „Ha a termőföld minősége földminősítési eljárás eredményeként átlagosnál jobb minőségű termőföldből átlagos vagy az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldre változott, a termőföld minőségében bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 5 éven belül a termőföld igénybevételére csak... »

2024. január 15.
Előző cikkünkben a teljesség igénye nélkül néhány jelentősebb, a külfejtéses bányászatot érintő jogszabályváltozásra és az alkalmazással kapcsolatos tudnivalókra hívtuk fel a figyelmet. Az egyes energetikai tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2023. évi XCIX. törvény vonatkozásában a jelen cikkben az ásványvagyongazdálkodással kapcsolatos változások kerülnek ismertetésre... »

2024. január 08.
2024. január 1-ével kezdődő hatállyal a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény számos rendelkezése módosításra került. Bár a címből kifolyólag az összefoglalóban alapvetően a külfejtéses bányászati tevékenységet érintő jelentősebb változásokról adunk hírt, azért érdemes megemlíteni, hogy a geotermikus energia hasznosítás és a szénhidrogén bányászat tekintetében is jelentősebb... »

2023. szeptember 28.
A fenti tárgyban 3023. IX.22-i hatállyal új veszélyhelyzeti jogszabály lépett hatályba, amely száma 432/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet. Bár nem kifejezetten bányászati tevékenységre vonatkozik, ugyanakkor ilyen jellegű tevékenység végzése esetében sem kizárt az alkalmazhatósága. Az új jogintézmény súlyára tekintettel ezért célszerűnek ítéltük a bányajogi blogon történő ismertetését a... »

2023. március 17.
A Bt. 2022. február 1-tól hatályos módosítása során került be a szabályozásba az az alapvető elem, hogy a világörökségi területen lévő bányatelkeken található ásványi nyersanyag kitermelésére a világörökségi helyszín által hordozott kiemelkedő egyetemes érték megőrzése érdekében különös szabályok vonatkozhatnak. Ezzel összefüggésben az SZTFH elnökének a hatáskörébe sorolta a jogalkotó a... »

2023. február 28.
Amint az jól ismert, 2021.július 23-a óta a 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet szabályozza a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel az építőipari nyers- és alapanyagokra újonnan fektetett bányatelkeken a kitermelés megkezdésének jogvesztő határidejét, illetve az üzemszerű kitermelés Bt-től eltérő mennyiségi előírásait. A hatályos jogszabály 1. § (2) bekezdése jelenleg úgy rendelkezik, hogy a... »

2022. október 28.
A Bt. 38. § (4) bekezdése az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmény üzemelésének az időtartamára lehetővé teszi a bányavállalkozó számára üzemeltetési szolgalmi jog, vagy ahogy a köznyelvben még inkább elterjedt, bányaszolgalmi jog létesítését, ahogy erről már korábbi cikkünkben is írtunk. Csak emlékeztetőül, bár a kitermeléssel járó, külfejtéses bányászati... »

2022. október 21.
Előző cikkünkben a bányászati jog átruházásával kapcsolatos egyes hatósági hozzájárulások közötti különbségeket boncolgattuk. Ezúttal a bányászati jog átruházása klasszikus esetének során irányadó, új szabályozási elemeket vesszük górcső alá. A Bt. 2022. február 1-étől hatályos szabályozása értelmében megjelent egy gyökeresen új, a hatóság szempontjából széleskörű mérlegelésre lehetőséget... »

2022. július 13.
A Magyar Közlöny 2022. június 21-i 102. számában került kihirdetésre a Kormány 222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelete, amely a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Korm.... »

2022. június 29.
Napjainkban a bányászattal kapcsolatos jogi szabályrendszer intenzív változásokon megy keresztül. A globális gazdaság számos nehéz kihívás elé állította és állítja folyamatosan a nemzetgazdaságokat, így az alapanyag ellátás szerepe jelentősen felértékelődött. A bányászati jog átruházásával kapcsolatos, korábban kevéssé komplex szabályrendszer fejlődése, a jogalkalmazásban tapasztalható,... »

2022. június 28.
A Bt. 26/A (4) hatályos rendelkezései értelmében a bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül, az építőipari nyers- és alapanyagokra megállapított bányatelkek esetében 2 éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a hatóságtól az üzemszerű kitermelés megkezdésére... »

2022. március 16.
2021. január hónap folyamán került sor a Bt. egyes végrehajtási rendeleteinek SZTFH elnöki rendeleti formába történő adaptálására. Az intézkedéssorozat hátterében a kormányhivatali rendszertől elkülönült, önálló bányafelügyeleti igazgatási rendszer kialakítása áll. A Bt. végrehajtását szolgáló egyes rendeletek adaptációjakor sor kerül néhány új szabály bevezetésére is. Ezek közül egy, a... »

2022. január 20.
A Bt. 2021. január 1-i hatállyal kezdődően alkalmazta azt a rendelkezést, mely szerint, ha a bányavállalkozó a végleges műszaki üzemi terv birtokában, az építőipari nyers- és alapanyagra megállapított bányatelken, a bányatelekre jóváhagyott valamennyi kitermelési műszaki üzemi terv időbeli hatálya alatt összesen 48 hónapot meghaladóan nem folytat kitermelést, akkor a bányászati jogát törölni kell... »

2021. december 14.
Jelenleg a Parlament honlapján, az Irományok között fellelhető az az energetikai tárgyú törvénymódosítás csomag (saláta tv.), amely jelentős részét a bányászattal kapcsolatos szabályok módosítása teszi ki. A teljesség igénye nélkül, megkíséreljük az olvasók számára összefoglalni, hogy bányászati szempontból milyen jelentős változások várhatóak részben a törvény – információink szerint – mai... »

2021. október 21.
2021. október 12. napján benyújtásra került a Parlament elé a T/17283 számú, „Egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről” című törvényjavaslat. A törvényjavaslat címéből ugyan egyenesen nem következik, de többek között a bányászati szakigazgatás szervezetét helyezi a jelenlegi, kormányhivatali rendszerhez tartozáshoz képest új alapokra... »