Módosul a közbeszerzési törvény – Enyhül a támogatott szervezetek közbeszerzési kötelezettsége? – Dr. Szigeti-Szabó Andrea

Módosul a közbeszerzési törvény – Enyhül a támogatott szervezetek közbeszerzési kötelezettsége? – Dr. Szigeti-Szabó Andrea

November 14, 2018

Magyarország Kormánya 2018. november 6. napján törvényjavaslatot nyújtott be a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) módosításáról. A törvényjavaslat itt érhető el.

A Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) használata 2018. április 15. napjától kötelező a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárásokat lefolytatásra során. A törvényjavaslat jelentős részben a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Kbt. közötti összhangot teremti meg. A jogalkotó célja jelen módosítással elsősorban a hivatkozott jogszabályok közti összhang megteremtése, az ellentmondások feloldása, valamint az ajánlatkérőt terhelő kötelezettségek egyértelműsítése.

A törvényjavaslat jelentős mértékben módosítaná a támogatott szervezetekre és az egyházi jogi személyekre vonatkozó előírásokat, mérsékelve közbeszerzési kötelezettségeiket. A törvényjavaslat elfogadását és hatályba lépését követően a Kbt. 5. § (3) bekezdése alá tartozó szervezetek (pl.: alapítványok, egyházak, plébániák, gazdasági társaságok) szélesebb körben mentesülhetnek a közbeszerzési kötelezettség alól és saját körben valósíthatják meg beszerzésieket.

A tervezett módosítással a Kbt. 5. § (3) bekezdésében meghatározott támogatási összeghatár (jelenleg 40 000 000 Ft) felemelésre kerül, amelynek következtében a támogatott szervezetek építési beruházás esetén közbeszerzési eljárás lefolytatására kizárólag 300 000 000 Ft támogatási összeg felett válnak kötelezetté. Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetében uniós értékhatár alatt pedig teljes egészében mentesülnek a közbeszerzési kötelezettség alól. Szükséges megjegyezni, hogy a támogatás mértéke továbbra is az adott beszerzési igény vonatkozásában értelmezendő és egybeszámítási kötelezettség ezt követően is vizsgálati szempont a beszerzési igény felmérésekor. Azon támogatott szervezetek, amelyek egyházi jogi személyként részesültek támogatásban és a Kbt. 5. § (3) bekezdése alapján folytattak le közbeszerzési eljárást, a törvényjavaslat értelmében a jövőben a támogatási összegre tekintet nélkül mentesülhetnek a közbeszerzési kötelezettség alól.

A közbeszerzési kötelezettség szempontjából kedvező módosítások ellenére nem szabad megfeledkezni arról, hogy a támogatott szervezetek ajánlatkérői minősége a Kbt. 5. § (3) bekezdése mellett a Kbt. 5. § (2) bekezdése alapján is vizsgálandó. A Kbt. 5. § (2) és (3) bekezdései ugyanis külön-külön rendelkeznek arról, hogy egy támogatott szervezet milyen esetekben köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni.

A törvényjavaslat tárgyalásának és elfogadásának menetét figyelemmel kísérjük és elfogadása esetén tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat a Kbt. módosítás végleges rendelkezéseiről, hatálybalépéséről.