Közbesz blog

Cikkek

Közbesz Blog az Ecovis Hungary Legal közbeszerzési aktualitásokat feldolgozó szakmai blogja a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetségének támogatásával.  

Célunk, hogy bemutassuk Olvasóink számára a folyamatosan formálódó jogszabályi környezet lényegesebb változásait, a közbeszerzések ellenőrzésére és a kapcsolódó jogviták eldöntésére hivatott szervek gyakorlatának - a joggyakorlatot jelentősen befolyásoló - elemeit és a jogalkalmazást elősegítő szakmai iránymutatások fontosabb részleteit. Rendszeresen megjelenő írásainkban hasznos gyakorlati tudnivalókat, szakmai érdekességeket és nem utolsó sorban saját tapasztalatainkat kívánjuk megosztani.

Kövesse nyomon hétről hétre megjelenő blogbejegyzéseinket!

August 14, 2023
A Közbeszerzési Döntőbizottság több határozatában is elvi jelleggel rögzítette, hogy az üzleti titok körének meghatározása az érintett titokgazda gazdasági szereplő által meghatározott adatokat jelenti, az üzleti titokká minősítés az ajánlattevő kompetenciájába tartozik. Az üzleti titokká nyilvánítás jogának tartalmi korlátait egyfelől az üzleti titoknak az üzleti titok védelméről szóló 2018.... »

July 06, 2023
Hiába láthatóak az előjelei, nehéz felkészülni arra a helyzetre, amikor a számos kihívást, buktatót és kockázatot magában rejtő pályázati folyamat, a támogatási szerződés örömteli megkötése és a projekt megvalósítása érdekében tett erőfeszítések után a támogatás visszafizetésére vonatkozó felszólítást vesszük kézhez. Jelen cikkünkben rövid áttekintést adunk a 2021-2027 programozási időszakban az... »

June 23, 2023
Ahogy arról a www.palyazat.gov.hu oldalon közétett több ezer szabálytalansági döntéssel kapcsolatos adat is tanúskodik, a jogrend rendkívül szigorúan szankcionálja a támogatások kedvezményezettjeinek az Európai Unió vagy Magyarország költségvetését sértő tevékenységét. A jogkövetkezmények alkalmazására vagy szabálytalansági eljárás keretében kerül sor, vagy – a jogszabályban meghatározott... »

March 09, 2023
„Jobb félni, mint megijedni” - tartja a közmondás. Ez az elővigyázatosság különösen fontos akkor, ha az irányító hatóság a szabálytalansági gyanú miatt az uniós támogatás kedvezményezettjével szemben szabálytalansági eljárást kezdeményez. De mi történik akkor, ha a kedvezményezett nem követte a közmondás szerinti bölcsességet és sort került a szabálytalanság megállapítására, valamint hátrányos... »

January 12, 2023
Nyílt közbeszerzési eljárásban, valamint keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitás során az eljárás gyorsításának hatékony és sokat alkalmazott eszköze a fordított bírálat lehetőségének alkalmazása, amely különösen, nagyszámú ajánlat benyújtása esetén jelent jelentős idő- és munkamegtakarítást az ajánlatkérő számára. A Kbt. 81. § (5) és 105. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a... »

December 21, 2022
Cikkünk célja, hogy a jogalkalmazási gyakorlat tükrében megvizsgáljuk az ajánlati ár aránytalanul alacsonnyá minősítésének viszonyítási alapjait. A közbeszerzési törvény rendelkezései nem határozzák meg konkrétan az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás fogalmát. A minősítés tekintetében akként biztosít eligazodást a jelenlegi szabályozás miszerint kimondja, hogy egy ajánlati ár aránytalanul... »

September 03, 2022
Az elhúzódó eljárások jóformán megszokott velejárói a hazai közbeszerzéseknek. Az utóbbi hónapokban ugyanakkor megsokasodtak az arra irányuló ajánlattevői kérdések, hogy az ajánlati kötöttség fenntartása esetén miként alakul a szerződéskötési kötelezettség, van–e lehetőség megtagadni a szerződés megkötését és ha igen, milyen feltételek fennállása esetén? A nemzetközi konfliktushelyzet,... »

May 23, 2022
Korábbi cikkünkben ígéretet tettünk Önöknek, hogy folytatjuk a hazai közbeszerzési verseny fokozása körében meghozott kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos téma feldolgozását. I. Előzmények A Kormány – élve a törvényi felhatalmazással – kiadta az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendeletet (a továbbiakban:... »

April 07, 2022
Cikkünkben azzal foglalkozunk, hogy milyen változások történnek a hazai közbeszerzési piacon, amelyek a közbeszerzési verseny erősödésével járhatnak. Következő cikkünkben pedig azt fogjuk feldolgozni, hogy ezek a változások mit jelentenek konkrétan a piaci szereplők számára. Miért van rá szükség? 2019-ben az Európai Unióban Magyarországon volt a 4. legtöbb az egyajánlatos eljárások aránya... »

November 24, 2021
Egy ajánlati biztosítékkal összefüggő érdekes jogértelmezési kérdésben foglalt állást a Közbeszerzési Döntőbizottság a D.268/20/2021. iktatószámú jogorvoslati eljárásban. Az ajánlati biztosítékkal összefüggő szabályozás már többször feladat elé állította a közbeszerzési jogviták elbírálására hivatott szerveket, de ez a jogeset ismét rávilágít arra, hogy a közelmúltban pontosításra került... »

October 07, 2021
Az egészséges ételek után jönnek a minőségibb ételek is a közétkeztetésben? Lássuk, hogy miként érinti ez a közétkeztetés piaci szereplőit!   A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) felhatalmazása alapján megalkotta a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII. 28.)... »

September 23, 2021
A Közbeszerzési Hatóság 2021. szeptember 1-jei hatállyal közreadta az ún. Zöld Kódexét, amelyet az első mérföldkőnek tekint a 2021. áprilisában meghirdetett Fenntartható Magyarországért Programja kapcsán.   De lássuk, miről is szól a Zöld Kódex.   I. Előzmények   A fenntarthatósági célok elérése érdekében a Közbeszerzési Hatóság létrehozta a Fenntarthatósági... »

May 20, 2021
Bár egy korábbi cikkünkben foglalkoztunk már az eljárások becsült értéke jogszerű meghatározásának jelentőségével, de egy döntőbizottsági határozat alapján ismét érdemesnek látjuk visszatérni ehhez a témakörhöz. Korábbi elemzésünk központi elemét a becsült érték kérdéskörének szempontjából  megkerülhetetlen, azóta is irányadó, „A becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a... »

April 01, 2021
Az aránytalanul alacsony ár vizsgálatának és az árindokolások megfelelőségének a témaköre rendkívül sokrétű. Az egyes alapelvi célkitűzéseknek való megfelelés és a konkrét közbeszerzési szerződések megvalósíthatóságához kapcsolódó elvárások egyvelege határozza meg a jogalkalmazók által figyelembe veendő szempontrendszert. Míg az egyik oldalon a verseny tényleges ösztönzése, a mind kedvezőbb... »

January 14, 2021
Lehet-e a Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás keretében az építési beruházás megrendelése mellett eszközöket is beszerezni; ha igen akkor milyen feltételekkel? Fontos kérdésben foglalt állást a Közbeszerzési Döntőbizottság a D.418/15/2020 számú határozatával. A kérdés különösen foglalkoztathatja azon ajánlatkérőket, akik valamilyen pályázat útján valósítanának meg egy komplex... »