Új év - új szabályok – Dr. Szigeti-Szabó Andrea

Új év - új szabályok – Dr. Szigeti-Szabó Andrea

January 05, 2018

2018. január 1-jén számos jelentős jogszabály lépett hatályba, jogtörténészek "hatáskörébe" utalva elődeiket. Az aggkort megélt régi polgári perrendtartást új eljárásjogi kódex váltotta fel, valamint új időszámítás kezdődött a közigazgatási perrendtartásról és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvények hatályba lépésével is.

Az említett jogszabályokkal összefüggésben több ponton módosult a közbeszerzésekről szóló törvény is. Az érdemi változások többsége a jogorvoslati eljárás szabályait érinti.

A jövőben a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik majd a Kbt. 137. § (1) bekezdése szerinti jogsértés alapján a szerződés semmisségének megállapítása. A Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik továbbá annak megállapítása is, hogy a Kbt. 137. § (1) bekezdésében meghatározott jogsértés miatt semmis szerződés esetén a szerződés érvénytelensége jogkövetkezményei alkalmazása körében az eredeti állapot helyreállítható-e.

A változások jelentős része azonban a jogorvoslati eljárásokban történő elektronikus kapcsolattartás kötelezővé tételével függ össze. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett a Közbeszerzési Döntőbizottság is. Ennek eredményeképpen a jogorvoslati eljárások során a kapcsolattartás kizárólag a KDB honlapjáról letölthető elektronikus formanyomtatványok ("Űrlap a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó jogorvoslati kérelem/kezdeményezés beterjesztéséhez", míg egyéb beadványok (pl. hiánypótlás, észrevétel, új meghatalmazás csatolása) beküldéséhez az "Űrlap a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó egyéb iratok beterjesztéséhez") útján lehetséges, ezek alkalmazása kötelező. Fontos szabály továbbá, hogy az elektronikus formanyomtatványok kizárólag az ÁNYK segítségével tölthetők ki és - az eddigi "e-mailes megoldás" helyett - a képviseletet ellátó személy ügyfélkapujáról ügyfélkapus és cégkapus bejelentkezés után nyújthatók be a Döntőbizottsághoz.

A KDB döntésének bírósági felülvizsgálatára a jövőben nem az 1952-es polgári perrendtartási kódex XX. Fejezete, hanem a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (azaz a Kp.) alkalmazandó, amely számos, egyéb formai követelmény tekintetében is újdonságokat tartogat.

A változások sorának azonban még mindig nincs vége. 2018. január 1-jén elindult a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstár, a CoRe. A CoRe a szerződések adatainak feltöltése és tárolása vonatkozásában a Közbeszerzési Adatbázist váltotta fel. A változás eredményeképpen 2018. január 1-jétől a szerződéseket és valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatot a CoRe-ban kell közzétenni (Kbt. 43. § (1) bekezdés c), d), f) pontok).

A fentebb összefoglalt változásokkal, valamint a folyamatosan változó jogszabályi környezettel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal szakértőinkhez.