Módosítások a hulladéktörvényben XIII. – Az illegális hulladéklerakás megelőzése

Az év végi szünet után folytatódik a hulladéktörvény módosítását bemutató cikksorozatunk.
Köztudott, hogy az illegális hulladéklerakás jelentős probléma, amelynek megoldása és megelőzése érdekében az államnak, és minden hulladékgazdálkodási szereplőnek jelentős erőfeszítéseket kell tenni.
A hulladéktörvény módosítása is szem előtt tartja ezt a szempontot, és törekszik a megelőzés magasabb szintre emelésére, ezért megállapította a hulladék képződése kapcsán érintett értéklánc nyomonkövethetőségi és dokumentációs szabályait.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL
Benne kiemelt témánk: A társasházi garázsbeállók eladását új rendelet könnyíti meg
További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A szerint az illegális hulladékkeletkezés megakadályozása, illetve a termék értéklánc nyomon követhetőségének és – a szükséges esetekben – forgalomból történő visszahívhatósága érdekében a hulladék képződése kapcsán érintett értéklánc valamennyi szereplőjének jogszabályban meghatározott, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást kell létrehoznia vagy igénybe vennie és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszert kell működtetnie.
A hulladék képződése kapcsán érintett értéklánc valamennyi szereplőjének kötelezettsége az alábbi feladatok ellátása:
a) az előírt dokumentációs rendszer adatai öt évig történő megőrzése úgy, hogy azok a hulladékgazdálkodási hatóság felhívásra rendelkezésre bocsáthatók legyenek,
b) annak igazolása, hogy az ismeretlen eredetű vagy illegális hulladékkezelésből származó hulladék vagy termék forgalomba hozatalának elkerülése érdekében a kockázatcsökkentésről szóló döntéseit az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározottak szerint hozta meg, illetve csökkentette,
c) köteles eleget tenni a hulladéktörvényen és annak végrehajtására kiadott rendelete alapuló, a hulladék terméklánchoz tartozó tevékenységével összefüggő bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségnek,
d) köteles együttműködni a hulladékgazdálkodási hatósággal, annak ellenőrzését tűrni és azt segíteni,
e) köteles megőrizni a hulladéktörvény hatálya alá tartozó hulladék származási helyének megállapításához és forgalmazásának a nyomon követéséhez szükséges dokumentációkat, információkat, ezeket a hulladék kereskedelmi láncban érintett szereplő(k)nek rendelkezésére bocsátani, vagy ezek beszerzését elősegíteni, valamint

MUNKAJOG, MUNKAVÉDELEM E-learning
Munkabaleset, foglalkozási megbetegedés; Biztonságos munkafeltételek, kártérítési felelősség; Munka- és pihenőidő, munkadíj; Mt. általános magatartási követelményei, egyenlő bánásmód, érvénytelenség
Videókonferencia (videók hossza: 529 perc)

Előadók: Dr. Dudás Katalin, Dr. Horváth István
ÜGYVÉDEK: 8 kreditpont!!!
Ár: 22.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa

Részletek, jelentkezés >

f) köteles a hulladékstátusszal rendelkező terméket a forgalomból kivonni, visszahívni, valamint egyidejűleg tájékoztatni az hulladékgazdálkodási hatóságot a megtett intézkedésről, okáról és eredményéről abban az esetben, amennyiben a hulladék termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban vagy a jogszabályban foglalt előírásoknak.
The post INGATLANÜGYEK JOGI GYAKORLATA E-learning appeared first on Jogadó Blog.