Közbesz blog

Cikkek

Közbesz Blog az Ecovis Hungary Legal közbeszerzési aktualitásokat feldolgozó szakmai blogja a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetségének támogatásával.  

Célunk, hogy bemutassuk Olvasóink számára a folyamatosan formálódó jogszabályi környezet lényegesebb változásait, a közbeszerzések ellenőrzésére és a kapcsolódó jogviták eldöntésére hivatott szervek gyakorlatának - a joggyakorlatot jelentősen befolyásoló - elemeit és a jogalkalmazást elősegítő szakmai iránymutatások fontosabb részleteit. Rendszeresen megjelenő írásainkban hasznos gyakorlati tudnivalókat, szakmai érdekességeket és nem utolsó sorban saját tapasztalatainkat kívánjuk megosztani.

Kövesse nyomon hétről hétre megjelenő blogbejegyzéseinket!

2024. július 11.
2015. november 1-jétől az uniós szabályozással összhangban bevezetésre került Magyarországon az öntisztázás jogintézménye. Az öntisztázási eljárás célja annak megállapítása, hogy a gazdasági szereplő által hozott intézkedések a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A Kbt. 188. § (2) bekezdése szerint a kizáró ok hatálya alá tartozó gazdasági szereplő a... »

2024. március 07.
Jelen írásunkban a közbeszerzésekkel kapcsolatos polgári perek egyik releváns, gyakorlati szempontból is fontos aspektusával foglalkozunk. A Közbeszerzési törvény (továbbiakban: Kbt.) 177. § (1) bekezdése rögzíti azt az elvi szintű kiindulópontot, illetve főszabályt miszerint a Kbt. 137. § (1) bekezdése szerinti jogsértés miatti semmisség jogkövetkezményeivel összefüggő polgári jogi... »

2024. február 22.
Korábbi cikkeinkben átfogó jelleggel már ismertettük az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Beruházási törvény) hatályát, illetve a törvényben meghatározott szereplőket. Jelen cikkünkben  egy sarkalatos kérdésről, a jogviták rendezésének módjáról számolunk be ismertetve a törvényi rendelkezéseket és a törvényjavaslat előterjesztői indokolását... »

2024. február 15.
Korábbi cikkeinkben átfogó jelleggel már ismertettük az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Beruházási törvény) hatályát, illetve a törvényben meghatározott szereplőket. Jelen cikkünkben  áttekintjük, hogyan történik az állami magasépítési beruházások előrehaladásának nyomon követése. A Beruházási törvény szerint a beruházás teljes körű... »

2024. január 15.
Korábbi cikkünkben átfogó jelleggel már ismertettük az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvényben (továbbiakban: Beruházási törvény) meghatározott szereplőket, köztük említést tettünk a tervezőről, mint az állami építési beruházások meghatározó szereplőjéről. Jelen cikkünkben részletesen is áttekintjük a tervező kiválasztásával és a tervezéssel kapcsolatos szabályokat... »

2024. január 04.
Folytatjuk az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvénnyel („Beruházási törvény”) kapcsolatos cikksorozatunkat. Első cikkünkben a Beruházási törvény hatályával, második cikkünkben pedig, egy kivétellel az állami építési beruházás szereplőivel foglalkoztunk. Jelen harmadik cikkünk témája az előzőből kimaradt szereplővel, az állami építési beruházásban résztvevő... »

2023. december 07.
Cicero nyomán tudjuk, hogy a változatosság gyönyörködtet. Nézzük tehát, hogy milyen fordulatokat tartogatnak számunkra a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati határidők számítását érintő aktuális határozatai. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2023. január 10. napján hozott D.421/20/2022. számú határozatának alapjául szolgáló ügyben az ajánlatkérő eljárási kifogással élt, miszerint a kérelmező... »

2023. november 30.
Korábbi cikkünk folytatásaként a sorozat második részeként áttekintjük az állami építési beruházások szereplőit, avagy a Beruházási törvény II. fejezet 6. részét. Legmagasabb szintű szereplők a Kormány, a szakminiszter, a miniszter és a minisztérium, valamint az Állami Beruházási Érdekegyeztető Tanács. Ezen szereplők az állami építési beruházások központi irányításáért felelnek, mégpedig az... »

2023. november 20.
Új alapokon az állami építési beruházások / A törvény hatálya - dr. Szigeti-Szabó Andrea partner ügyvéd – dr. Kaltenecker Dániel ügyvéd A Magyar Közlöny 2023. október 31. napján megjelent 154. számában kihirdetésre került az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény („Beruházási törvény”). A Beruházási törvény egyes rendelkezéseit a következő hetekben megjelenő... »

2023. augusztus 14.
A Közbeszerzési Döntőbizottság több határozatában is elvi jelleggel rögzítette, hogy az üzleti titok körének meghatározása az érintett titokgazda gazdasági szereplő által meghatározott adatokat jelenti, az üzleti titokká minősítés az ajánlattevő kompetenciájába tartozik. Az üzleti titokká nyilvánítás jogának tartalmi korlátait egyfelől az üzleti titoknak az üzleti titok védelméről szóló 2018.... »

2023. július 06.
Hiába láthatóak az előjelei, nehéz felkészülni arra a helyzetre, amikor a számos kihívást, buktatót és kockázatot magában rejtő pályázati folyamat, a támogatási szerződés örömteli megkötése és a projekt megvalósítása érdekében tett erőfeszítések után a támogatás visszafizetésére vonatkozó felszólítást vesszük kézhez. Jelen cikkünkben rövid áttekintést adunk a 2021-2027 programozási időszakban az... »

2023. június 23.
Ahogy arról a www.palyazat.gov.hu oldalon közétett több ezer szabálytalansági döntéssel kapcsolatos adat is tanúskodik, a jogrend rendkívül szigorúan szankcionálja a támogatások kedvezményezettjeinek az Európai Unió vagy Magyarország költségvetését sértő tevékenységét. A jogkövetkezmények alkalmazására vagy szabálytalansági eljárás keretében kerül sor, vagy – a jogszabályban meghatározott... »

2023. március 09.
„Jobb félni, mint megijedni” - tartja a közmondás. Ez az elővigyázatosság különösen fontos akkor, ha az irányító hatóság a szabálytalansági gyanú miatt az uniós támogatás kedvezményezettjével szemben szabálytalansági eljárást kezdeményez. De mi történik akkor, ha a kedvezményezett nem követte a közmondás szerinti bölcsességet és sort került a szabálytalanság megállapítására, valamint hátrányos... »

2023. január 12.
Nyílt közbeszerzési eljárásban, valamint keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitás során az eljárás gyorsításának hatékony és sokat alkalmazott eszköze a fordított bírálat lehetőségének alkalmazása, amely különösen, nagyszámú ajánlat benyújtása esetén jelent jelentős idő- és munkamegtakarítást az ajánlatkérő számára. A Kbt. 81. § (5) és 105. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a... »

2022. december 21.
Cikkünk célja, hogy a jogalkalmazási gyakorlat tükrében megvizsgáljuk az ajánlati ár aránytalanul alacsonnyá minősítésének viszonyítási alapjait. A közbeszerzési törvény rendelkezései nem határozzák meg konkrétan az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás fogalmát. A minősítés tekintetében akként biztosít eligazodást a jelenlegi szabályozás miszerint kimondja, hogy egy ajánlati ár aránytalanul... »