2017. évi adóváltozások: ART

2016. december 05.

Az alábbiakban címszavakban foglaljuk össze a 2017-es változásokat az adózás rendjéről szóló törvényről:

(1) Az adózói minősítés:

A minősítés feltételeiben két változás történik: az egyik a megbízható adózókra vonatkozó új feltétel, hogy a tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív legyen. Az adóteljesítmény fogalma nem változott, az z adózó bruttó módon számított (költségvetési támogatással, adókedvezménnyel, adómentességgel növelt) összes, elévülési időn belüli adókötelezettségének egy évre vetített átlaga, amelyben az általános forgalmi adó esetében a fizetendő, továbbá az előzetesen felszámított és levonható általános forgalmi adó értékei közül a nagyobb abszolút értéket kell figyelembe venni. Ezen szabály alkalmazásával csakis az aktív tevékenységet végző adózók minősülhetnek megbízható adózónak. A másik változás a kockázatos adózókkal kapcsolatos, itt két feltétel egyidejű fennállása esetén kerülhet sor a kockázatos adózónak való minősítésre: székhelyszolgáltatóhoz való bejegyezés és mulasztási bírságolás az adóigazgatási eljárás akadályozása a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben. A székhelyszolgáltató fogalmát is tisztázza a törvény. 
 
A megbízható adózókra vonatkozóan pontosításra került a fizetési halasztás eddigi rendszere, az automatikus fizetési könnyítés értékhatára 1,5 millió forintra emelkedik.
 
(2) Támogató eljárás:

A támogató eljárás keretében az adóhatóság az adózót felhívja önellenőrzésre, illetve kapcsolatfelvételt kezdeményez az adózóval, amelynek célja a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása az adóhatóság szakmai támogatásával. A támogató eljárásban való részvétel önkéntes, az eljárás keretében rendezett jogsértések miatt szankcionálásnak nincs helye. Amennyiben a támogató eljárás eredménytelen, akkor az adóhatóság elrendelheti az adózó ellenőrzését.

(3) Számlázással kapcsolatos szabályok:

A számlázással kapcsolatosan a vevő adószámának feltüntetésére vonatkozó értékhatár 100,000 forintra csökken – az áfa törvény szerint ezen számlákat 2017 január 1-től kell adószám feltüntetésével kibocsátani. Ugyanakkor ezen bizonylatok vonatkozásában 2017. július 1-től válik szükségessé a bevallási kötelezettsége teljesítése (belföldi összesítő jelentés). A jogszabály szerint a számlázó programok online bekötése, és adatszolgáltatási kötelezettsége elvileg szintén 2017 július 1-től várható, ezen kötelezettséghez kapcsolódóan viszont már mulasztási bírság szankció is bevezetésre kerül. A jogszabály szerint ezen kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetén a kiszabható mulasztási bírság felső határa az érintett számlák, számlával egy tekintet alá es ő okiratok számának és a bírság adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb mértékének szorzata. Azaz ilyen típusú jogsértés esetén a jövőben számlánként szabható ki a mulasztási bírság.
 
(4) Egyéb változások:
 
Az étel- ital automaták ún. automata felügyeleti egység (AFE) nélkül még 2017. június 29-ig üzemeltethetőek. A jogszabályba beépítésre és részletesen szabályozásra kerülnek az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezésben elhelyezett Automata Felügyeleti Egységgel és a felügyeleti szolgáltatóval szembeni követelmények.
 
Pontosító rendelkezés a becsléssel kapcsolatban az, hogy ha az adóhatóság az adó alapját is becsléssel állapítja meg, írásban tájékoztatja az adózót a becslés alkalmazásáról és határidő tűzésével felhívja észrevételei, bizonyítási indítványai megtételére, emellett pedig tájékoztatja arról, hogy mely tények bizonyítása szükséges a becsléssel megállapított adóalaptól való eltéréshez.
 
Az EKAER szabályok, vagy egyéb helyszíni ellenőrzés során hatósági felügyelet alá vont áruk vonatkozásában számos részletszabály kerül a jogszabályba beépítésre.

Személyre szabott további információért keresse bizalommal az Ecovis Tax Solution szakértőit, akik készséggel állnak rendelkezésére!