Könyvelés

2021. december 21.
Szeretnénk ismertetni egy nagyon fontos és sok társaság számára releváns számviteli rendelkezést, amely 2022. január 1-én lép hatályba. Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy a szóban forgó számviteli törvény módosítás egy régóta húzódó és sokak számára nem egyértelmű, illetve akár félreérthetőnek is nevezhető szabályt tesz egyértelművé 2022-től. Vegyünk egy példát, amikor egy társaság... »
 
2020. december 02.
Jelen cikkünkben szeretnénk ismertetni, hogy miként kell számvitelileg elszámolni egy tárgyi eszköz apportba adását, illetve azt, hogy miért kell másképpen kezelni ezt a fajta tárgyi eszköz kivezetést. Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy a tárgyi eszközöket több jogcímen lehet kivezetni, amelyek közül a leggyakoribbak a következők: értékesítés apportként történő átadás térítés... »
 
2020. március 31.
Cikkünkben szeretnénk ismertetni, hogy a csoportos társasági adóalanyok esetében miként kell a csoporttagoknak számvitelileg elszámolni a társasági adókötelezettséget. Mint ismeretes, a csoportos társasági adóalany jogintézményét 2019. január 1-jével vezették be*, így a hamarosan aktuális társasági adókötelezettség kiszámításánál fontos lehet az alábbiak figyelembevétele. Mindenekelőtt fontos... »
 
2018. január 30.
Sok esetben a korábban jóváhagyott, de még ki nem fizetett osztalék gondot jelent a társaságoknak. Amennyiben visszavonnák az osztalékot jóváhagyó taggyűlési határozatot, az elengedés mellett is dönthetnek a tulajdonosok. Ennek adóvonzata az alábbi: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/Q. § (3) bekezdése értelmében csökkenti a társasági adó alapját a... »
 
2018. január 10.
A digitális valuta értékesítésekor meg kell vizsgálni, hogy nyereségre vagy veszteségre tettünk szert. Ezt a pénzügyi műveletek bevétele/ráfordításai között kell kimutatni cégek esetében. Magánszemély esetén a kriptovaluta megszerzésének forrása is adóköteles. A Bitcoin megszerzésének egyik esete a Bitcoin bányászat. Ennek lényege, hogy a magánszemély egy szoftver felhasználásával jut... »
 
2016. december 19.
2017. január 1-jétől a belföldi adóalany részére kibocsátott számlán kötelező lesz szerepeltetni a vevő adószámát, feltételezve, hogy a számlában áthárított adó a 100 000 Ft-ot eléri vagy meghaladja. A most hatályos szabályok értelmében ez az értékhatár pillanatnyilag 1 millió forint. Figyelni kell az átmeneti szabályozásra is, mert az a számla, amelyet még ugyan 2016 -ban bocsátottak ki, de... »
 
Feliratkozás News csatornájára