2017. évi adóváltozások: SZJA, KATA

2016. december 01.

Az alábbiakban címszavakban foglaljuk össze a 2017-es adóváltozásokat a személyi jövedelemadót és a kisadózó vállalkozások tételes adóját érintően:
 
(1) SZJA:

  • Változik a kiküldetés fogalma a gyakorlatban felmerült jogértelmezési problémák miatt. A 2016. augusztus 1-jéig visszamenőlegesen is alkalmazható szabály szerint kiküldetés a munkáltató által elrendelt, a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás, így különösen a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében a munkaszerződéstől eltérő helyen történő munkavégzés, azzal, hogy nem minősül kiküldetésnek a lakóhelyről, tartózkodási helyről a munkahelyre történő oda- és visszautazás. Továbbá pontosításra kerül a munkahely fogalma, amely alatt a munkáltató azon telephelyét kell érteni, ahol a munkavállaló a munkáját szokásosan végzi (több ilyen telephely esetében, vagy ilyen hiányában a munkahely a munkáltató székhelye). Ezzel párhuzamosan módosul a hivatali üzleti utazás értelmező rendelkezése is, amely kimondja, hogy nem minősül hivatali üzleti utazásnak a munkahelyre, székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás. Az előbbiek alapján a lakóhelyről nem a munkaszerződés szerinti telephelyre történő utazás nem tekinthető hivatali üzleti utazásnak azonban kiküldetésnek igen. 
  • Az általános személygépkocsi normaköltség az eddigi 9 forintról 15 forintra emelkedik kilométerenként 2017 január 1-től. Ezzel megteremtődik az összhang a munkába járásra alkalmazható szintén 15 Ft/km költségtérítéssel. 
  • Kamatjövedelem esetében megszűnik a 6 százalékos egészségügyi hozzájárulási kötelezettség.
  • Első házasok kedvezménye a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapra vehető figyelembe. Ennek értelmében megszűnik az a szabály, hogy a gyermek születése vagy a várandósság miatt megnyíló családi kedvezmény miatt az első házasok kedvezménye nem vehető igénybe.  Más szóval az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény egyidejűleg is figyelembe vehető.
  • Béren kívüli juttatások, valamint az egyes meghatározott juttatások alapja  változik 2017-től. A juttatás értékének 1,18-szorosa lesz a személyi jövedelemadó alapja az ezt megelőző 1,19-el szemben. Ennek megfelelően a béren kívüli juttatások után 34,51 helyett 34,22 százalék, míg az egyes meghatározott juttatások után 49,98 helyett 49,56 százalék lesz az adóteher.  
  • Béren kívüli juttatásként a szakszervezetek és szövetkezeteket leszámítva csak a SZÉP kártya évi 450 ezer forintos keretösszegig, illetve a 100 ezer forintot meg nem haladó készpénz összeg adható 2017. januártól. Az előbbiek alapján például az Erzsébet utalvány, a helyi utazási bérlet, az iskolakezdési utalvány, valamint az összes egészségpénztári és nyugdíjpénztári hozzájárulás átkerül az egyes meghatározott juttatások közé.  A készpénzjuttatás esetében fontos tudnivaló, hogy az éves 100 ezer forintot meghaladó összeg esetében a keretösszeget meghaladó rész a magánszemély jogviszony szerint jövedelmének számít, így például munkavállaló esetében munkaviszonyból származó jövedelem lesz és annak megfelelően kell az adókötelezettséget számítani.  
  • A NAV elkészíti a magánszemélyek Szja-bevallását, ha nem kértek munkáltatói adómegállapítást vagy azt a munkáltató nem vállalta. A tervezetet az Adóhatóság azon adatok alapján készíti majd el, amelyeket a kifizetők jelentenek a hatóságnak. Az úgynevezett adóbevallási tervezetet az adóévet követő év március 15-ig az Adóhivatal közzéteszi egy elektronikus felületen. Aki nem rendelkezik Ügyfélkapuval, március 15-ig kérheti, hogy a NAV a bevallási tervezetet papíralapon, postán küldje el neki.

Az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők, valamint az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek részére nem készít a NAV adóbevallási tervezetet.

(2) KATA:

  • Emelkedik a KATA összeghatár. Ennek megfelelően a kisadózó vállalkozás bevételének naptári évben elért összegéből a 12 millió forintot meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adót fizet, vagyis az eddigi 6 millió forintos értékhatár a duplájára emelkedik 2017. január 1-től.  

Ezzel összefüggésben azonban nem szabad elfeledkezni arról, hogy az általános forgalmi adó   szerinti alanyi mentesség értékhatára ezzel egyidejűleg 8 millió forintra emelkedett, tehát az eddigiekhez képest a két adónem ezen értékhatárai már nem fedik le egymást.

  • Rövidebb lesz a visszatérésre nyitva álló határidő. Amennyiben az adóalanyiság bármely oknál fogva megszűnik, úgy az eddigi 24 hónap helyett 2017. január 1-től 12 hónap után lehet ismételten választani a KATA adózási formát.

Személyre szabott további információért keresse bizalommal az Ecovis Tax Solution szakértőit, akik készséggel állnak rendelkezésére!