282/2011/EU végrehajtási rendelet 2017-től hatályos módosítása – az ingatlan fogalmának bevezetése

2016. június 01.

A Tanács - 2006/112/EK irányelvhez kiadott - 282/2011/EU végrehajtási rendeletének a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról szóló 1042/2013/EU végrehajtási rendelete (Vhr.) értelmében szükségessé vált – többek között - az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás - tagállamok általi - egységes adóügyi megítélésének biztosítása érdekében az ingatlan fogalmának meghatározása (Vhr. 13b. cikk).

Indokolttá vált továbbá rögzíteni azt is, hogy mennyire közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia ahhoz, hogy megállapítható legyen az ingatlanhoz való kapcsolódás, és létre kellett hozni egy, az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásként azonosított ügyletek példáit tartalmazó, nem kimerítő listát. (Vhr. 31a. cikk)

Tisztázni kellett továbbá azon szolgáltatások nyújtásának adóügyi megítélését is, amelyek keretében az ingatlanon végzendő munka céljából berendezéseket bocsátanak az igénybevevő rendelkezésére. (Vhr. 31b. cikk)

Habár az említett Vhr-t (amely az ingatlannal kapcsolatos kérdéseken túl iránymutatást adott a távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások fogalmának, illetve ezek valamint közlekedési eszközök bérbe adása esetében a letelepedési hely fogalmának értelmezéséhez, különös tekintettel a nem adóalany igénybe vevőkre) általános hatállyal 2015. január 1-jétől kell alkalmazni, ugyanakkor figyelemmel arra, hogy az ingatlan fogalmának bevezetése - a Tanács megítélése szerint - jelentős hatást gyakorolhat a tagállamokban a jogszabályokra és a közigazgatási gyakorlatokra, így azok sérelme nélkül, illetve a zökkenőmentes áttérés érdekében e fogalom (valamint az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó lista) csak 2017. január 1-jétől alkalmazandó.

A Vhr. teljes szövege itt érhető el.

Személyre szabott további információért keresse bizalommal az Ecovis Tax Solution szakértőit, akik készséggel állnak rendelkezésére!