Adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja a szolgáltatásimport során

2016. március 20.

Az áfa törvény alapján a főszabály szerint az adóalanyok részére nyújtott szolgáltatások teljesítési helye az a hely, ahol az adóalany gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. A magyar adóalanyok által külföldről igénybe vett (import) szolgáltatások teljesítési helye tehát Magyarország lesz, az adófizetésre kötelezett az a belföldön nyilvántartásba vett (magyar) adóalany lesz, aki a szolgáltatást igénybe veszi. Az adófizetésre kötelezett személyének megállapításán túl az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja is fontos ahhoz, hogy tudjuk, a szolgáltatás kapcsán az adókötelezettséget mely elszámolási időszakról benyújtandó áfa bevallásban kell teljesíteni.

Az áfa törvény (Áfatv.) 60. § szerint, ha az adó fizetésére a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő kötelezett (vagyis a fordított adózás szabályai alkalmazandók), úgy a fizetendő adót az úgynevezett „hármas szabály” alapján, azaz a számla kézhezvételekor, vagy az ellenérték megtérítésekor, vagy a teljesítést követő hónap 15. napján kell megállapítani. Ezek közül a leghamarabb bekövetkező dátum az irányadó adófizetési kötelezettség meghatározásánál. Ugyanakkor az Áfatv. 60. § (5) bekezdése a „hármas szabály” alkalmazásának lehetőségét kifejezetten kizárja az import szolgáltatások esetére.

Így az import szolgáltatások esetén a teljesítés dátumának meghatározásához az Áfatv. általános rendelkezései az irányadók, azaz az eseti jellegű szolgáltatások esetén a teljesítés dátuma az a nap, amikor az ügylet tényállásszerűen megvalósul, a folyamatosan teljesített import szolgáltatások teljesítési dátumának meghatározásához pedig az Áfatv. 58. §-ának rendelkezései az irányadók. Tekintettel arra, hogy a magyar szabályok meglehetősen speciálisak az időszakos ügyletek teljesítési időpontjának vonatkozásában, kérdésként merül fel, hogy az importszolgáltatások vonatkozásában a szolgáltató által a számlán szerepeltetett teljesítési időpont, vagy az Áfatv. 58. §-a alkalmazandó. Ugyanakkor a jogszabály kifejezett rendelkezés alapján nem alkalmazható a fent ismertetett – általános esetekre irányadó – „hármas szabály”.

Személyre szabott további információért keresse bizalommal jogi szakértőinket, akik készséggel állnak rendelkezésére!