Aktuális adózási információk három kiemelt témában

2018. január 24.

Három aktuális témára szeretnénk kedves ügyfeleink figyelmét felhívni.

(1) számlázórendszerek on-line adatszolgáltatása

A 2018-as adócsomag egyik legfontosabb és legjelentősebb újítása az, hogy 2018 július 1-től kötelezővé teszi a számlázóprogramok automatikus on-line adatszolgáltatását. A napokban hozták nyilvánosságra a részletszabályokat, azaz az NGM rendelet módosítására tett javaslatot, valamint a technikai specifikációkat, amelyek alapján az adóalanyok megkezdhetik a fejlesztéseket.
 
A szabályokat röviden összefoglalva: a számlázórendszereknek a számlák lezárását követően azonnal, automatikusan adatot kell szolgáltatniuk az adóhatóság részére a hatóság által meghatározott formátumban és módszer szerint (a meghatérozott “gép-gép interfész használatához szükséges azonosító adatok megküldése mellett a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML formátumban, az állami adó- és vámhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére”).
 
A jogszabály alapján a számlázó programmal történő adatszolgáltatás megkezdésének feltétele a gép-gép interfész használatához szükséges adatoknak az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany állami adó- és vámhatósághoz tett bejelentésén alapuló nyilvántartásba vétele.
 
A számlázó programmal történő adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha az adatszolgáltatást jogszabály szerint megtörtént, és a sikeres feldolgozást az állami adó- és vámhatóság rendszere visszaigazolta. A közéttett jogszabály egyéb szabályokat állapít meg az üzemzavarra, karbantartásra, technikai hibaelhárításra is.
 
Az adatszolgáltatási kötelezettséggel:
- számla, vagy számlával egy tekintet alá okiratok érintettek, ha
- a vevő magyar adóalany, és
- az áthárított adó eléri a 100 ezer forintot, vagy meghaladja azt, vagy
az előbbiek szerinti jelentésköteles számlát módosító okirat határértéktől függetlenül. Tehát a nem adóalany, vagy nem adóalany részére kiállított számlákat nem kell (nem lehet) riportálni, de adatszolgáltatással érintettek (mind kibocsátói mind befogadói oldalon) a külföldi adóalanyok magyar áfa regisztrációi.
 
A jogszabály hatálybalépésével jelentősen módosulnak a belföldi összesítő jelentésre vonatkozó szabályok, főként a számlakibocsátói oldalon, hiszen itt gyakorlatilag szükségetelenné válik a jelentés – kivéve az előre nyomtatott számlák kibocsátása esetén, ahol viszont jelentős adminisztrációs teherrel kell számolni.
 
A felkészülést és a fejlesztést segítő linkek: a rendelet-tervezet itt, az online számlarendszer interfész-leírást és a technikai specifikációkat a NAV honlapjáról pedig itt érheti el.
 
Ismételten szeretnénk javasolni kedves ügyfeleink részére, hogy a technikai implementációt megelőzően tekintsék át számlázási gyakorlatukat különös tekintettel az önszámlázásra, más helyetti számlázásra, egyes ügyleteikről kiállított bizonylattípusok és alrendszerek összefüggéseire, mivel az automatikus online adatszolgáltatást követően ha az adóhatóság tárja fel a hibákat, akkor az eljárás során már jelentős szankciók is megállapíthatók.
 
(2) külföldi bankszámlák bejelentése
 
Az új Art (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről) értelmében a gazdasági társaság adózó köteles bejelenteni “külföldi pénzintézetnél vezetett valamennyi érvényes számlaszámát, a számlát vezető külföldi pénzintézet nevét, valamint a számla megnyitásának és lezárásának napját.” A jogszabály átmeneti rendelkezéseinek értelmében a 2018. január 1-jén érvényes külföldi számlaszámokat az adózók 2018. január 31-éig kötelesek bejelenteni. A bejelentést a 18T201T változásbejelentés – B06 lap – 25. rovatában lehet megtenni.
 
(3) turizmusfejlesztési hozzájárulás
 
Az áfa törvény 2018. január 1-től hatályba lépő módosításával az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom 5 %-os adókulcs alá került, ugyanakkor ezen ügyletek vonatkozásában bevezetésre került a 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulás.
 
Az adóhatóság a hetekben tájékoztatót tett közzé, amelyben egyértelművé tette, hogy a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem csupán az étkezőhelyi vendéglátási szolgáltatást nyújtó adóalanyok (azaz nemcsak a melegkonyhás éttermek), hanem mindazon adóalanyok kötelesek megfizetni, akik esetleg közvetített szolgáltatásként nyújtják tovább az 5%-os adókulcs alá tartozó szolgáltatást. A tájékoztató szerint: “a turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom abban az esetben is, ha az adóalany az általa igénybevett, az Áfa tv. 3. számú melléklet II. rész 3. pontja szerinti szolgáltatásnyújtást saját nevében nyújtja tovább a megrendelőjének. Ebben az esetben ugyanakkor alapvető feltétel, hogy a szolgáltatást eredetileg nyújtó adóalanynál (amelynél szintén hozzájárulás-köteles a szolgáltatás-nyújtás) teljesüljenek a kedvezményes áfamérték alkalmazhatóságának feltételei, valamint, hogy a szolgáltatást közvetítő adóalany ezt a szolgáltatást önálló szolgáltatásként nyújtsa tovább”.
 
Fontos tehát figyelni ezen szabályra akkor is, ha esetleg egy adóalany “csak” közvetített szolgáltatásként nyújtja tovább az étkezőhelyi vendéglátási szolgáltatást. Nem kell ugyanakkor turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni akkor, ha egy komplex szolgáltatás részeként, esetleg annak ellenértékébe beépülve történik az étkezőhelyi vendéglátás költségének továbbterhelése, mert ilyenkor az a kedvezméynes adókulcs alá tartozó ügylet elveszti önálló adójogi megítélését (és kedvezméynes adókulcs alá tartozását).

Személyre szabott további információért keresse bizalommal az Ecovis Tax Solution szakértőit, akik készséggel állnak rendelkezésére!