Az adóhatóság új megközelítése a nyugta és számla egyidejű kiállításával kapcsolatban

A napokban megjelent NAV tájékoztató (gyakran ismételt kérdések a számlaadat-szolgáltatással kapcsolatban) az eddigi gyakorlatnak ellentmondva kezeli a pénztárgépben rögzített vásárlás és a számlázás gyakorlatát.

Bár az áfa törvényből levezethető alapelv, hogy egy ügyletről egy bizonylat kerülhet kibocsátásra (vagy pénztárgépes nyugta, vagy számla), az adóhatóság eddig a "dupla bizonylatolással" kapcsolatban megengedő álláspontot követett, azaz nem alkalmazott szankciót, ha az online kasszában történt rögzítést követően került sor számla kibocsátására. A NAV honlapján most közzétett álláspont szerint a NAV hozzáállása megváltozott: "[...] egy gazdasági eseményhez csak egyetlen bizonylat kiállítása kapcsolódhat, ezért – a kétszeres adatszolgáltatásból eredő problémák elkerülése érdekében – a számlával bizonylatolt ügyletek adatait a pénztárgépben nem kell és nem is lehet rögzíteni. Amennyiben egyéb szempontok (például: pénzkezelés, bevétellel történő elszámolás, könyvelés) alapján a számlával bizonylatolt ellenérték pénztárgépi rögzítése (is) szükséges, akkor azt semmi esetre sem nyugtával, hanem olyan pénzmozgási (befizetési) bizonylat alkalmazásával indokolt megtenni, ami nem számít adóügyi bizonylatnak."    

A fentiek alapján érdemes minden kiskereskedő cégnek átgondolni, hogy milyen gyakorlatot követnek a kasszák kezelése, illetve a számlázás során. 

A teljes NAV tájékoztató teljes terjedelmében az alábbi linken olvasható: https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/Gyakran_ismetelt_kerd20200728.html , a hivatkozott részt pedig itt olvasható:

"6. Ha a vásárló számlát kér, úgy a számla kiállítását követően a vásárlás összegét be kell-e, illetve be szabad-e ütni a pénztárgépbe?

Ugyanarról az ügyletről számla és nyugta egyidejű kibocsátása nem merülhet fel. Ez vonatkozik a pénztárgéppel teljesített nyugtaadás esetére is, mivel a pénztárgépekre vonatkozó rendelet nem tartalmaz olyan előírást, hogy a számlával kísért értékesítést a pénztárgépben rögzíteni kell. Az adóalanyok által alkalmazott azon gyakorlat, mely szerint a számlával bizonylatolt értékesítés készpénzzel (készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, pénzhelyettesítő eszközzel vagy többcélú utalvánnyal) teljesített ellenértékét is szerepeltetik a pénztárgépben, az Áfa tv. előírásaival nem összeegyeztethető. Tekintve, hogy egy gazdasági eseményhez csak egyetlen bizonylat kiállítása kapcsolódhat, ezért – a kétszeres adatszolgáltatásból eredő problémák elkerülése érdekében – a számlával bizonylatolt ügyletek adatait a pénztárgépben nem kell és nem is lehet rögzíteni. Amennyiben egyéb szempontok (például: pénzkezelés, bevétellel történő elszámolás, könyvelés) alapján a számlával bizonylatolt ellenérték pénztárgépi rögzítése (is) szükséges, akkor azt semmi esetre sem nyugtával, hanem olyan pénzmozgási (befizetési) bizonylat alkalmazásával indokolt megtenni, ami nem számít adóügyi bizonylatnak.

[Áfa tv. 159. § (1) bekezdés, Áfa tv. 165. § (1) bekezdés b) pont, Áfa tv. 166. § (1) bekezdés, 48/2013. NGM rendelet 49/A. §, 48/2013. NGM rendelet 67. § 14. pont, 48/2013. NGM rendelet 1. számú melléklet]"