Az áfa törvény egyes rendelkezéseitől eltérő szabályok alkalmazása a veszélyhelyzet idejére

A 2021. november 9-én hatályba lépett 613/2021 (XI.8.) Kormányrendelet (Kormányrendelet) három ponton rendel eltérést az áfatörvényben foglalt rendelkezésektől a COVID-pandémiára tekintettel. A rendelkezések időbeli hatálya a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet hatályához igazodik.

Az első módosítás az (EU) 2021/1159 tanácsi irányelv (Irányelv) átültését szolgálja, tehát az Európai Unió összes tagállamában kötelezően alkalmazandó rendelkezés. Az átültetett rendelkezés lényege, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt mentes az általános forgalmi adó alól az az Európai Bizottság vagy az uniós jog alapján létrehozott szerv vagy ügynökség által végzett termékimport, valamint az ezek részére történő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, amennyiben azt a Covid-világjárványra való reagálás indokolja. A mentesség feltétele, hogy az előbb említett uniós szervek nem értékesítik tovább ellenérték fejében a beszerzett termékeket, illetve nem nyújtják tovább a szolgáltatást ellenérték fejében.

A Kormányrendelettel hatályon kívül helyezték azt a 429/2021. (VII. 16.) Kormányrendeletet, amellyel (az eredetileg tervezett 2021. július 1-jéhez képest)  2021. október 1-jére módosult volna annak az adómegállapítási időszaknak a kezdete, amely vonatkozásában már az adóhatóság készítette volna az áfa bevallás tervezetet. Az új szabályozás értelmében    a veszélyhelyzet fennállása ideje alatt nem várható, hogy készül majd ilyen bevallástervezet.

2022. július 1-jétől hatályát vesztik az áfa törvény azon rendelkezései, amelyek az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása, valamint a jogszabályban meghatározott gabonák (pl. kukorica, árpa, rozs, zab), illetve különböző módokon megmunkált vas és fém értékesítése esetén a fordított adózás alkalmazását írják elő. A Kormányrendelet kimondja, hogy annak ellenére, hogy az áfa törvényből kikerül a szabályozás, azt mégis alkalmazni kell 2022. június 30-át követően is.