Behajtási költségátalány – 2016. évi IX. törvény

2016. március 30.

A Magyar Közlöny 39. számában, 2016. március 23-án került kihirdetésre a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény, amely 2016. március 24-én lép hatályba. A törvény a korábbi rendelkezésekkel ellentétben lehetőségként szabályozza a behajtási költségátalány felszámítását. A jogosult a jövőben a késedelem bekövetkezését követő egy éves jogvesztő határidőn belül követelheti a behajtási költségátalány összegét. A követelés esedékessége önkéntes teljesítés esetén a teljesítés napja, önkéntes teljesítés hiányában a teljesítésre való első felszólítás időpontja. A kötelezett ugyanakkor a behajtási költségátalány megfizetésére nem köteles, ha a késedelmét kimenti. A behajtási költségátalány megfizetése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól, a kártérítés összegébe azonban beszámít. A behajtási költségátalány összegét 40 eurónál alacsonyabb összegben nem lehet meghatározni.

A törvény rendelkezéseit a hatályba lépést megelőzően megkötött ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek késedelme esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy az egy éves jogvesztő határidő ebben az esetben a törvény hatályba lépésétől kell számítani.

A jogszabály hatálybalépésével egyidejűleg a számvitelről szóló törvény 177. §-a kiegészül az (56) bekezdéssel, mely szerint azok a vállalkozók, akik behajtási költségátalány miatt kötelezettséget tartottak nyilván a könyveikben, és azt a jogosult a behajtási költségátalányról szóló törvény hatálybalépéséig nem követelte tőlük, ezen kötelezettséget az egyéb bevétellel szemben szüntetik meg. 

Emellett az új Ptk. 6:155 §-ának (2) bekezdése is hatályát veszti, amely korábban arról rendelkezett, hogy a késedelem esetén a kötelezett köteles volt a 40 euró megfizetésére.

Személyre szabott további információért keresse bizalommal jogi szakértőinket, akik készséggel állnak rendelkezésére!