Bitcoin - A kriptovaluta megszerzése és adózása

2018. január 10.

A digitális valuta értékesítésekor meg kell vizsgálni, hogy nyereségre vagy veszteségre tettünk szert. Ezt a pénzügyi műveletek bevétele/ráfordításai között kell kimutatni cégek esetében. Magánszemély esetén a kriptovaluta megszerzésének forrása is adóköteles.

A Bitcoin megszerzésének egyik esete a Bitcoin bányászat. Ennek lényege, hogy a magánszemély egy szoftver felhasználásával jut hozzá a fizetőeszközhöz. Jelenleg ez 25 BTC/alkalom. Ez a bevétel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 16. § (1) bekezdése értelmében önálló tevékenységből származó bevételnek minősül. A jövedelemszerzés helye a magánszemély illetősége szerinti állam. Az Szja tv. 17. § (3) bekezdése értelmében a megszerzett bevétellel szemben költség elszámolása (pl. szoftver vételára) lehetséges. Tekintettel arra, hogy a Bitcoin bányászat esetében kifizető nem nevesíthető (nincs), ezért az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Eho tv.) 3. § (1) bekezdése értelmében a jövedelem után a magánszemélyt 22 % egészségügyi hozzájárulás terheli. A Tbj. 13. §-ában említett Ezen felül 15% SZJA fizetési kötelezettség terheli.

A Bitcoin megszerzésének másik esete a vásárlás. Két oka van: a Bitcoin a vásárlást követő bármely időpillanatban klasszikus devizára (pl. euró, amerikai dollár) váltható, másrészt fizetni is lehet vele (pl. taxi, étterem). A deviza váltás előnye, hogy a Bitcoin árfolyama – bár időnként ingadozik, vagy éppen zuhan – igen meredeken emelkedő trendet mutat. Márpedig ebből az következik, hogy kis odafigyeléssel a Bitcoin eladásakor több deviza keletkezik, mint amennyi a vásárláskor ráfordításként felmerült.

A kriptovaluta nem tekinthető klasszikus devizának, több okból sem. Ezek közül az egyik, hogy nincs hivatalos kibocsátója. Másrészt nem létezik hozzá sem az MNB által jegyzett hivatalos, sem az MNB által euróban megadott árfolyam. Nem alkalmazható tehát az Szja tv. 12. számú mellékletének 7.4 pontja, miszerint egyéb indokkal adómentes a valuta, a deviza forintra, a forint devizára, valutára, valamint a devizának, a valutának más devizára, valutára való átváltásakor keletkezett árfolyamnyereség, feltéve, hogy az átváltás nem üzletszerű tevékenység keretében történik.

A Bitcoinból származó jövedelem az Szja tv. 28. § (1) bekezdése alapján egyéb bevételnek minősíthető, tehát a költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazni lehet. A jövedelmet 15% személyi jövedelemadó és 22% egészségügyi hozzájárulás terheli.

További információért keresse bizalommal az Ecovis Accounting szakértőit!