Dr. Csepy Dorottya

Dr. Csepy Dorottya
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán diplomázott 2013-ban summa cum laude minősítéssel. A jogi diploma megszerzését követően a Miniszterelnökségen szerzett közbeszerzési jogi szakmai tapasztalatot, melynek keretében európai uniós és hazai forrásból finanszírozott közbeszerzési eljárások és szerződésmódosítások közbeszerzési-jogi felügyeletét látta el.

Ezt követően, 2015-ben az Equniox cégcsoportnál helyezkedett el közbeszerzési tanácsadóként. Széles körű tapasztalatot szerzett ajánlatkérő szervezeteknek és projektmenedzsereknek nyújtott közbeszerzési és jogi tanácsadás, európai uniós, illetőleg hazai támogatásból megvalósuló pályázat előkészítés és projekt megvalósítás során. Nevelési-oktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, egészségügyi intézmények, önkormányzatok, közjogi szervezetek és támogatott ajánlatkérők, így különösen egyházi jogi személyek, alapítványok és gazdasági társaságok közbeszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítása mellett az egyes projektek sikeres megvalósítását közbeszerzési jogi szakértelmével támogatta.

2018-ban versenyjogi szakjogász diplomát szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán. Szakdolgozatában az egyházak szigorúan nem vallási tevékenységéhez nyújtott állami támogatásokat vizsgálta.

2020. áprilisáig az Ecovis magyarországi jogi csapatának tagja volt, tevékenységét felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként látta el.