Fordított adózással kapcsolatos Európai Bírósági ítélet

2017. május 10.

Az Európai Bíróság 2017. április 26-án újabb, fordított adózással kapcsolatos, magyar érintettségű ügyben (C‑564/15, Farkas-ügy) hozott ítéletet. Az adóhatóság azt kifogásolta, hogy az ügyben szereplő adózó egy kényszereladás alatt álló mobilhangár árverésen történő beszerzésekor – mely fordított adózás alá esik az Áfa tv. 142. § (1) g) pontja értelmében – helytelenül egyenes áfás számlát fogadott be és az eladónak megfizetett adót jogtalanul igényelte vissza. Az adóhatóság álláspontja szerint – bár az eladó az áfát befizette a központi költségvetésbe, tehát azt kár nem érte – az adózó lett volna köteles az áfa megfizetésére, így annak elmulasztása miatt 50 százalékos adóbírságot rótt ki rá, illetve megtagadta adólevonási jogát.
 
Az ítéletben a Európai Bíróság kimondta, hogy nem ellentétes az Irányelv rendelkezéseivel, illetve az adósemlegesség, arányosság és tényleges érvényesülés alapelveivel a magyar adóhatóság azon gyakorlata, hogy ilyen esetben az adózó adólevonási jogát megtagadja. Felhívta azonban a magyar bíróság figyelmét arra, hogy a magyar költségvetést kár nem érte, adóbevételtől nem esett el és adócsalásra utaló körülmény sem merült fel, így a kiszabott 50 százalékos bírság alkalmazása aránytalannak tűnik.
 
Emellett a Bíróság – tekintve, hogy a mobilhangár eladója azóta felszámolási eljárás alatt áll és tőle a részére jogtalanul megfizetett áfa összegét az adózó valószínűsíthetően nem tudja visszakövetelni – azt is kimondta, hogy a tényleges érvényesülés elve oly módon alkalmazandó ilyen esetben, hogy az adózó közvetlenül az adóhatóságtól követelhesse vissza az eladó részére megfizetett adót.
 
Az ügy további érdekessége, hogy az Európai Bíróság az Irányelvvel összeegyeztethetetlennek minősítette a magyar Áfa törvény 142. § (1) g) pontjában foglaltakat, mivel az Irányelv 199. cikkének (1) g) pontjában foglalt rendelkezései szerint fordított adózás csak ingatlanvagyon kényszereladási eljárás keretében történő értékesítése esetén alkalmazható, míg a magyar jogszabály kiterjeszti azt ingóvagyon értékesítésére is, amire – derogációs kérelem hiányában – nincsen lehetősége.

Személyre szabott további információért keresse bizalommal az Ecovis Tax Solution szakértőit, akik készséggel állnak rendelkezésére.