Halasztott benyújtási határidő a beszámolók és egyes bevallások esetében

A veszélyhelyzetre tekintettel született kormányrendelet (140/2020. Korm. rend) szerint az idei évben kivételesen az adózók a 2020. április 22-e és szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli

  • társasági adó,
  • kisvállalati adó,
  • energiaellátók jövedelemadója,
  • helyi iparűzési adó, valamint
  • innovációs járulék

tekintetében adómegállapítási, -bevallási és -fizetési, valamint a következő egy éves időtartamra vonatkozó adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségüknek az Art. szerinti határidőtől eltérően, 2020. szeptember 30-ig tehetnek eleget, illetőleg az adót is eddig az időpontig kell megfizetni.

Az előbbieken túl a beszámoló elkészítési, letétbehelyezési és közzétételi határideje is idén kivételesen 2020. szeptember 30-a. A számviteli beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét is ettől a naptól kell számítani.

Fontos azonban, hogy a 2020. szeptember 30-ai határidő egyrészt csak egy lehetőség az adózók számára, másrészt pedig az egyes adókötelezettségek (például adóbevallás és adóbefizetési kötelezettség) tekintetében külön-külön érvényesül. Nincs ugyanis olyan megszorítást, hogy ha az adózó az Art. szerinti határidőt követően, de még 2020. szeptember 30-a előtt benyújtja a beszámolót vagy az adóbevallást, az adófizetési kötelezettség a bevallással vagy a beszámoló benyújtásával egyidejűleg esedékessé válik. Így jogszerű az a megoldás is, ha az adózó az adó megfizetését halasztja 2020. szeptember 30-ára, míg a beszámolót és az adóbevallásokat korábban benyújtja.

Az új szabály nem csak az éves adóbevallásokra, hanem az adóelőlegekre is hatással van. A 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékesek olyan adóelőlegek, amelyek bevallása éppen a 2020. szeptember 30-ig halasztott határidejű bevallásokban történt volna meg (például a 2020. július 1-jétől 2021. június 30-áig terjedő időszakra vonatkozó társasági adóelőleg, amelyet a 2019. évi társasági adó bevallás tartalmaz). Ezen előlegeket az utolsó rendelkezésre álló  adóelőleg-, illetve járulékelőleg-bevallásban megállapított előleg-kötelezettség alapulvételével, azonos ütemezésben kell megállapítani, és a rá irányadó határidőig megfizetni. (Az így megállapított társasági adóelőleg terhére felajánlás is tehető.) Hasonló szabály vonatkozik a helyi iparűzési adó előlegére is: amennyiben az adózó 2020. szeptember 15. napján esedékes adóelőleget eddig az időpontig nem vallotta be, akkor az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell 2020. szeptember 15-éig megfizetnie.

A jövőben esedékessé váló adóelőlegek vonatkozásában továbbra is van lehetőség mérséklési kérelem benyújtására.