Jelentős változások a reklámadó rendszerében

2017. március 31.

2017. március 28-án került benyújtásra a Reklámadó törvény módosítását célzó törvényjavaslat, mely jelentős változásokat hoz a reklámadó rendszerébe az Európai Bizottság határozatának történő megfelelés érdekében.
 
Az Európai Bizottság tavaly novemberi határozatában felszólította a magyar kormányt a reklámadó rendszerének oly módon történő átalakítására, hogy az ne biztosítson jogellenes, összeegyeztethetetlen állami támogatást bizonyos adózók számára. A magyar kormány a határozat tartalmával nem értett egyet, az Európai Bíróságon jogorvoslattal élt, azonban a jogorvoslati eljárás megindítása nem halasztó hatályú, így a Bizottság határozatában foglaltaknak végrehajtása érdekében benyújtásra került egy, a reklámadó törvényt jelentősen átalakító módosító javaslat.

(1) Megszűnik a saját célú reklám adókötelezettsége
 
A módosító javaslat szerint a reklámadó hatálya alá kizárólag a reklámadó törvény 2. § (1) pontjában foglalt reklámok ellenszolgáltatás fejében történő közzététele tartozik, megszűnik tehát a saját célú reklámok adókötelezettsége.

(2) Új adókulcs
 
A módosító javaslat két részre bontja a 2017-es naptári évet, a reklámadó mértéke:

2017. január 1. és 2017. május 31. között 0%,

2017. június 1-jétől 9% lesz.

A 9 százalékos adókulcs alkalmazása során az adóalap első 100 millió forintja adómentességet élvez, mely de minimis támogatásnak minősül. Az adóalap azon részét, melyre a 0 százalékos adókulcs alkalmazandó az évközbeni hatálybalépés miatt két módszerrel lehetséges meghatározni a 2017. június 1-jét is magában foglaló adóév tekintetében:

az adóév összes napját az adóév első napja és 2017. május 31. között eltelt naptári napok számával történő arányosításával, vagy

az adózó által 2017. május 31-jére készített könyvviteli zárlattal valós adatok alapján.

(3) Adóelőlegek
 
A 2017. június 1-jét magában foglaló adóév esetén az esedékes adóelőlegeket a 2016-os adóév adóalapjának figyelembevételével kell meghatározni oly módon, hogy:

nem tartozik az adóalapba saját célú reklám közzététele és

kizárólag akkor szükséges adóelőleget fizetni, ha az így számított adóalap 2016-ban a 100 millió forintot meghaladta.

(4) Visszamenőleges „eltörlés”
 
A javaslat további fontos eleme, hogy a 2017. május 31-ig lezárult adóévekre vonatkozóan bevallott és megfizetett reklámadót az Art. szerinti túlfizetésnek kell tekinteni, melyet az adóhatóság kérelemre köteles visszatéríteni a jogszabály szerint érintett adózóknak. Azon adózókat, akik jogosultak a visszatérítésre az adóhatóság értesíti a visszatérítés lehetőségéről és feltételeiről.

Személyre szabott további információért keresse bizalommal az Ecovis Tax Solution szakértőit, akik készséggel állnak rendelkezésére!