Jogszerűvé válik az okmánymásolatok készítése

2017. szeptember 05.

Adatvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű dátum a szolgáltatóknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: új Pmt.) 2017. június 26-i hatálybalépése. Az új szabályozás ugyanis – a korábbi előírásokhoz képest 180 fokos fordulatot véve – lehetővé teszi a személyesen megjelenő ügyfél okmányainak másolását, illetve azok megőrzését.
 
Az új Pmt. szabályozása alapján a szolgáltatók ügyfél-átvilágítási feladatai kiegészülnek az ellenőrzésre átadott okmányok másolásának és a másolatok megőrzésének kötelezettségével is, 2017. június 26-tól kezdődően tehát megalapozottan hivatkozhatnak a szolgáltatók az új Pmt. előírásaira egy esetleges adatvédelmi eljárás során. A jogszerűen készített okmánymásolatokat 8 évig kell majd megőrizni.
 
A régi Pmt. alapján a hatálya alá tartozó (pl. pénzügyi, biztosítási, ingatlanügyi) szolgáltatók az üzleti kapcsolat létesítésekor kötelesek voltak az ügyfelek meghatározott adatainak egyeztetése érdekében ellenőrizni az okmányokon (személyi igazolvány és lakcímkártya) szereplő adatokat. Bár a szolgáltatók ügyintézői ennek során csak az igazolványok megtekintésére lettek volna jogosultak, elterjedtté vált a bemutatott okmányok lemásolásának és a másolatok megőrzésének gyakorlata.
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi eljárása nyomán a közelmúltban született bírósági felülvizsgálati döntésben is egyértelműen rögzítésre került, hogy ez a gyakorlat jogellenesnek minősült és adatvédelmi bírság kiszabásához vezethetett. Az ilyen jellegű adatkezelés abban az esetben is jogsértő volt, ha másolat készítéséhez és megőrzéséhez egyébként az ügyfél hozzájárult.
 
A korábbi szabályozás alapján, jogellenesen keletkezett másolatok sorsát illetően is világos iránymutatást tartalmaz a bírósági határozat: ezeknek az iratoknak a megsemmisítése még az új Pmt. rendelkezéseire hivatkozással sem kerülhető el.
 
Amennyiben úgy gondolja, hogy adatkezelése nem felel meg a fenti követelményeknek vagy adatkezeléssel kapcsolatos további kérdése merül fel, forduljon bizalommal az Ecovis Hungary Legal szakértőihez. Készséggel állunk rendelkezésére!