Jövedéki adó, NETA, termékdíj változások

Az Országgyűlés elé benyújtott 2024-es adóváltozások közül jelen blogbejegyzésünkben a jövedéki adót, a népegészségügyi termékadót és a környezetvédelmi termékdíjat érintő változásokat mutatjuk be.

Jövedéki adó törvény

(1) Adófelfüggesztési eljárás

Több ponton is módosulnak, illetve kiegészülnek a Jöt. adófelfüggesztési eljárással kapcsolatos rendelkezései. A módosítások alapvetően jogharmonizációs célúak és megteremtik az összhangot a jövedéki szabályok és a vámszabályok között, így például harmadik országba adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék esetén ha a jövedéki termékkísérő okmányon (e-TKO) és a kiviteli vámokmányon (EV) nem egyeznek az adatok, akkor nem fogják kivinni az Európai Unió területéről a jövedéki terméket és az állami adó- és vámhatóság erről az uniós számítógépes rendszeren (EMCS) keresztül értesíteni fogja a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságát vagy a jövedéki termék belföldi feladóját.   

A javaslat értelmében a szabályozás rendezi, hogy mi a teendő üzemszünet esetében, nevezetesen ilyen esetben, ha a számítógépes rendszer nem érhető el a feladás helye szerinti tagállamban, akkor a belföldi feladó a meghatározott nyilatkozattevő rendelkezésére bocsátja az üzemszünet ideje alatt kiállított papírlapú okmány egy példányát – amelynek tartalma megfelel a kiviteli árunyilatkozatban bejelentett jövedéki terméknek – vagy az okmány egyedi azonosítóját.

A javaslat továbbá azt is rendezi az előbbi esetre vonatkozóan, hogy ha a jövedéki terméket a továbbiakban nem fogják kivinni az Európai Unió területéről, az erről szóló értesítés kézhezvételekor a belföldi feladó az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás kezdetéig törli az e-TKO-t a számítógépes rendszerben, s ezt követően megváltoztatja a szállítmány rendeltetési helyét.

(2) Jövedéki adóvisszaigényléssel kapcsolatos szabályok változása

Változnak a kereskedelmi gázolaj adóvisszaigénylésével kapcsolatos adómértékek (buszos személyszállításra és teherfuvarozásra használt eszközök esetében). Az eddigi 3,5 Ft/liter helyett 10 Ft/liter, illetve az eddigi 13,5 Ft/liter helyett 20 Ft/liter lesz a visszaigényelhető adó összege. 

A javaslat értelmében a diplomáciai és konzuli képviselet tagjai a személyes célra beszerzett jövedéki termék után az eddigi legfeljebb 300 ezer forintos adóvisszaigénylés helyett a jövőben már legfeljebb 600 ezer forint adót igényelhetnek vissza amelybe a jövedéki adó és általános forgalmi adó összege tartozik bele.

 

NETA törvény

Az élmény- és szabadidősport, valamint egészségmegőrző program finanszírozásával kapcsolatos szabályok változása

A módosítási javaslat alapvetően arra irányul, hogy megteremtse az összhangot a NETA tv. és a 441/2023. (IX. 27.) Korm. rendelet között, ugyanis ez utóbbi 2023 október 1-ével technikai változásokat vezetett be a NETA törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásával kapcsolatban.

Az említett Korm. rendelet olyan pontosításokat tartalmaz, hogy az élmény és szabadidősport, valamint egészségmegőrző programra felajánlott összegeket eddig az aktív Magyarországért felelős miniszter munkaszervezete tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Társaság felé kellett teljesíteni, viszont a Korm. rendelet hatályba lépését követően az ezzel kapcsolatos előirányzat felé kell az adóhatóságnak elutalnia a rendelkező nyilatkozatban felajánlott összegeket. Ezeket a változásokat emeli be a javaslattal a jogalkotó a NETA törvénybe.

Az előbbieken túl a javaslat arról is rendelkezik, hogy a Korm. rendelet hatályba lépéséig az adóhatóság által a rendelkező nyilatkozat alapján még el nem utalt összegeket, illetve a kedvezményezett Társaság részére már átutalt de még fel nem használt összegeket úgy kell tekinteni, mint amely az előirányzat javára teljesítésre került. 

Ezzel kapcsolatban a módosítási javaslat tartalmaz még egy olyan pontosítást is, hogy a rendelkező nyilatkozat alapján az előirányzat felé átutalt összegekről az adóhatóság már nem a Társaságot tájékoztatja a felajánlás összegéről, hanem az aktív Magyarországért felelős minisztert.

 

Környezetvédelmi termékdíj, és a hulladékról szóló törvény

A javaslatcsomag környezetvédelmi termékdíjra (Ktdt.) és a hulladékról szóló törvényre (Ht.) vonatkozó rendelkezései alapvetően pontosításokat tartalmaznak.  A Ht. módosítását a hulladékgazdálkodási koncessziós rendszerre történő áttérés első gyakorlati tapasztalatai indokolják. A módosítások a működőképesség elősegítését, a jogkövetés lehetőségének biztosítását szolgálják. A Ktdt. módosítása az adóhatóság feladatára vonatkozó rendelkezés pontosítását célozza.

Emellett fontos azonban kiemelni, hogy a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 2024. január 1-től bevezeti a belföldön forgalomba hozott kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszerét (DRS Deposit Return System), azonban a gyártóknak a kormányrendeletben meghatározott termékek (kötelezően visszaváltási