Kamatjövedelemek új szociális hozzájárulási adókötelezettsége

A május 31-én kihirdetett, a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet értelmében a Szocho törvény rendelkezésein túl kiterjesztik a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget az Szja törvény 65. §-a szerinti kamatjövedelmek többségére.

A szabályozás nem érinti az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelmet. Érintett ugyanakkor a változással, azaz szociális hozzájárulási adót kell fizetni a:

  • folyószámlák, látra szóló betétek utáni kamatra (2023. július 1-jét követő időszakra járó kamat után)
  • lekötött betétek után járó kamatjövedelemre (2023. július 1-től lekötött, vagy újra lekötött banki betétek esetén)
  • kamatadó alá eső, nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból és kollektív befektetési jegyből származó kamatjövedelemre (2023. július 1-től vásárolt értékpapírok esetén)
  • megtakarítási célú élet és nyugdíjbiztosításokból származó biztosítói kifizetések utáni kamatjövedelemre (2023. július 1-től kötött biztosítási szerződésekből származó kifizetések esetén)
  • a nyereménybetétre kisorsolt tárgynyereményből, értékpapírból származó kamatjövedelemre (2023. június 30-át követően megszerzett kamatjövedelem után)
  • szövetkezet tagja által a szövetkezetnek nyújtott tagi kölcsön utáni kamatjövedelemre (2023. július 1-től nyújtott tagi kölcsön esetén).

A szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos adókötelezettségeket az érintett kamatjövedelmeket illetően ugyanúgy kell teljesíteni, mint egyébként például az osztalékból, árfolyamnyereségből származó jövedelmek esetén (azzal, hogy a Korm. rendelet magát az osztalékból, árfolyamnyerségből származó jövedelmet, az az utáni adókötelezettségek megállapítását nem érinti, nem írja felül). Azaz az adófizetésre kötelezett személynek a jövedelmet szerző természetes személy minősül, de ha a juttatás kifizetőtől származik, úgy az adó levonására a kifizető kötelezett. A Korm. rendelet értelmében azonban a kamatjövedelmeket terhelő szociális hozzájárulási adó összege tekintetében nem alkalmazandó a Szocho törvény 2. § (2) bekezdése szerinti adófizetési felső határ (az Szja törvény 65. §-a alapján meghatározott adóalap után kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót).    

Nem vonatkozik a Korm. rendelet szerinti szabályozás ugyanakkor azokra a befektetésekből, illetve megtakarításokból származó jövedelmekre, amelyek az Szja törvény értelmében egyébként is adómentességet élveznek (pl. a magyar állam által kibocsátott, a lakosság mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír), vagy amelyek után eleve nem kell kamatadót fizetni.