KATA változások

A 2022. július 11-én benyújtásra került és az Országgyűlés által másnap megszavazott új KATA törvény (2022. évi XIII. törvény a kisadózó vállalkozók tételes adójáról) július 18-án kihirdetésre került. Az új KATA törvény alapjaiban változtatja meg a KATA rendszerét. A legfontosabb tudnivalókat az alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze.

1. Új alanyi kör: lakosság részére szolgáltatást nyújtó, illetve terméket értékesítő főfoglalkozású egyéni vállalkozók

Az új KATA törvény szerint 2022. szeptember 1-től kizárólag főfoglalkozású egyéni vállalkozó lehet a KATA alanya. Ennek megfelelően az egyéni cégek, betéti társaságok, közkereseti társaságok, valamint ügyvédi irodák az új szabályok hatályba lépésétől nem alkalmazhatják az átalányadózást, továbbá kiesnek a KATA hatálya alól azok a magánszemélyek is, akik 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkeznek, nyugdíjasok, vagy más vállalkozásban társas vállalkozónak minősülnek.

Lényeges változás, hogy a KATA adóalanyiság a bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik, ha a kisadózó kifizetőtől (ideértve a belföldi és külföldi kifizetőt is) szerez bevételt. Ez alól csak a taxis személyszállításból származó bevétel (valamint a fizetési számlán jóváírt kamatbevétel) képez kivételt. A fentieknek megfelelően az átalányadózás a jövőben csak magánszemélyek részére nyújtott szolgáltatások, értékesített termékek esetén alkalmazható. A Pénzügyminisztérium közleménye szerint „az új szabályozásra azért van szükség, mert a beérkező adatok és a kamarai visszajelzések alapján egyes munkaadók katás jogviszonyba kényszerítették munkavállalóikat, ezzel az államkasszát, a munkavállalókat és a tisztességes adózókat is megkárosították”. … „Az új kata szabályai egyértelmű viszonyokat teremtenek a színlelt munkaviszony kizárása érdekében is: az adózási formát csak a lakosság részére saját szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő egyéni vállalkozók választhatják.”

Az ingatlan bérbeadási, üzemeltetési tevékenységet végzők továbbra sem választhatják a KATÁ-t.

2. Adó mértéke, bevételi korlát

A tételes adó mértéke egységesen havi 50 ezer forint, melyet továbbra is minden megkezdett naptári hónap után a követő hó 12-éig kell megfizetni. A fenti tételes adó az eddigi 12 millió forint helyett 18 millió bevételi értékhatárig alkalmazható. A naptári évre vonatkozó 18 millió forintos bevételi értékhatárt meghaladó bevétel után a kisadózó 40 % különadó fizetésére kötelezett az adóévet követő év február 25-ig.

Az új KATA törvény szerint a társadalombiztosítási, illetve munkanélküli ellátások számításának alapja továbbra is egységesen 108 ezer forint. Megszűnik a magasabb összegű tételes adó (75 ezer forint), ezáltal a magasabb ellátási alap (a jelenlegi szabályok szerint 179 ezer forint) választásának lehetősége.

3. A tételes adóval teljesített közterhek

A KATA alanya továbbra is mentesül

  • a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó,
  • a kisadózó saját maga után fizetendő személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék
  • a szociális hozzájárulási adó

megállapítása, bevallása és megfizetése alól. A kisadózó az általa foglalkoztatott magánszemélyeknek teljesített kifizetések, juttatások után az adó- és járulékfizetési és bevallási kötelezettségeket az általános szabályok szerint köteles teljesíteni.

4. Hatályba lépés és átmeneti rendelkezések

A KATA fenti, új szabályai a bejelentkezésre vonatkozó szabályok kivételével 2022. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

Az adóalanyiság választására jogosult főfoglalkozású egyéni vállalkozók 2022. szeptember 1-től akkor alkalmazhatják a KATÁ-t, amennyiben erre vonatkozóan 2022. augusztus 1-je és 2022. szeptember 25-e között bejelentést tesznek. A bejelentést a jelenleg a KATA hatálya alá tartozó kisadózóknak is meg kell tenniük, amennyiben tevékenységüket továbbra is a KATA hatálya alatt szeretnék folytatni, tekintettel arra, hogy a bejelentés elmulasztása esetén a KATA- alanyiság 2022. augusztus 31-én megszűnik.

Az adóalanyiság választására nem jogosult kisadózók választhatják az Szja tv. szerinti átalányadózást. Az átalányadó választását 2022. október 31-ig kell bejelenteni a NAV-hoz (a bejelentés módja és formája jelenleg még nem ismert, azt a NAV 2022. augusztus 15-ig teszi közzé a honlapján).

A 2022-es évre vonatkozóan átmeneti rendelkezés szerint a 2022. január 1-től 2022. augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozóan a bevételi korlát a KATA tv. szerinti tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és (az új bevételi korlátnak megfelelő időarányos) 1,5 millió forint szorzata (2022. január 1-től folyamatosan folytatott tevékenység esetén 12 millió forint). A fenti értékhatárt meghaladó bevételek esetén 40 %-os mértékű külön adófizetési kötelezettség keletkezik.

5. Átalányadózás

Az adóalanyiság választására az új KATA törvény rendelkezései szerint nem jogosult egyéni vállalkozók számára az egyik legkedvezőbb adózási mód az SZJA törvény szerinti átalányadózás.

Az átalányadózás választásának feltétele, hogy az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőző adóévben az egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele nem haladta meg az éves minimálbér tízszeresét (kiskereskedelmi tevékenység esetén az éves minimálbér ötvenszeresét).

Az átalányban megállapított jövedelem a vállalkozói bevétel alapján számítandó az Szja tv. szerint a vállalkozó tevékenysége alapján irányadó alábbi költséghányadok figyelembe vételével:

  • kizárólag kiskereskedelmi tevékenység esetén 90 %,
  • az Szja tv. szerint meghatározott (pl. ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási) tevékenységek esetén 80 %,
  • egyéb esetben 40 %.

Az átalányban megállapított fenti jövedelem éves minimálbér (2022-ben 1.200.000 forint) felét meg nem haladó része adómentes, az e feletti jövedelemrész az összevont adóalapba tartozik. Az adómentes jövedelemrész az adóelőleg fizetési kötelezettség alól is mentesül, adóelőleg megállapítási és fizetési kötelezettség csak a fenti értékhatárt meghaladó, összevont adóalapot képező jövedelemrész után keletkezik negyedévente, a negyedévet követő hó 12-ig.

Az átalányadózó egyéni vállalkozók adókedvezmény igénybevételére jogosultak (pl. családi adó- és járulékkedvezmény, első házasok kedvezménye, négy vagy több gyermeket nevelő anyák adókedvezménye, személyi kedvezmény, 25 év alatti fiatalok kedvezménye). Az átalányadózás választása az adókedvezmény igénybevétele miatt akár kedvezőbb is lehet a KATA szabályainál (pl. több gyermeket nevelő egyéni vállalkozók esetén).