Kezelőszemélyzet nélküli automata berendezések bejelentése és bekötése a NAV-hoz

Az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) ez évi módosítása tartalmaz egy olyan apró, de annál inkább jelentős változást, amelyről mindenképp érdemes néhány szót ejteni. Nevezetesen arról van szó, hogy ez idáig csak az élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata berendezéseket kellett a NAV-hoz bekötni és annak működéséről adatot szolgáltatni, azonban az Art. 2019. április 13-tól hatályos szövege, pontosabban annak 107.§-ának rendelkezése már nemcsak az élelmiszer-értékesítést végző automatákra vonatkozik, hanem valamennyi, ily módon működő berendezésre, amely termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végez.

Ez utóbbira utal az újonnan beillesztett értelmező rendelkezés is (Art  7§. 7a pont), amely egyértelműsiti, hogy mit tekint a jogszabály kezelőszemélyzet nélküli berendezésnek, konkrétan ennek megfelel az olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés, ami termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál.   

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az említett kör kiszélesítésével az új szabállyal érintett gépeket 2019. június 30-ig be kell jelenteni az adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített, AUTOMATA nevű formanyomtatványon keresztül.

Ha feltesszük a kérdést, hogy milyen típusú berendezések kerülnek most július 1-ével az adóhatóság látókörébe, akkor azt gondoljuk, hogy elég hosszú listát lehetne írni, de azért egy párat mindenképp érdemes kiemelni mert nem biztos, hogy az azt működtető gazdálkodó nyomon követte ezt az „apró” jogszabályi változást.

Példák: a bejelentendő kezelőszemélyzet nélküli berendezésekre:

  • önkiszolgáló üzemanyagtöltőállomások
  • önkiszolgáló autómosók
  • személyi igazolványképet készítő fotóboxok
  • plázákban működő játékautók
  • várban található látcsövek (szintén pénzbedobással működik)
  • pénzérmével működő nyilvános WC-k
  • óvszert kiadó automaták
  • parkoló automaták!!!

A fenti berendezések egyértelműen szolgáltatást nyújtanak pénzbeli ellenértékért cserébe, így az ilyen berendezéseket be kell jelenteni az említett határidőig, ellenkező esetben az Art. szerinti általános mulasztási bírság, azaz ötszázezer forint szabható ki az érintett gazdálkodóra.    

A fentieken túl szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a részletszabályokról még nincs végrehajtási rendelet így a rövid felkészülési idő miatt elképzelhető, hogy az adóhatóság az első néhány júliusi héten még türelmes lesz és eltekint a szankcióktól. Ugyanakkor az már most látszik, hogy az új szabályozás nagyon sok kérdést felvet, ezért mindenképpen javasoljuk, hogy forduljanak szakértőhöz (pl. mi a helyzet ha az autómosó zsetonnal működik amelyet a benzinkút vevőszolgálati pultjában adnak ki ellenértékért cserébe? Ezzel kapcsolatban mi úgy gondoljuk, hogy ekkor már nem kezelőszemélyzet nélküli automatáról van szó, így ezeket a berendezéseket véleményünk szerint nem kell bejelenteni, egyébiránt pedig a készpénz átvételt egy online pénztárgépből kiadott bizonylattal kell dokumentálni).

Szerző: Dr. Pályi Zoltán, ECOVIS Tax Solution partnere