Külföldi adós tartozásának behajtása az EU-ban

2016. november 29.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése praktikus és költséghatékony jogi eszköz lehet - Dánia kivételével - az Európai Unió országaiban lakcímmel, székhellyel rendelkező adóssal szemben fennálló pénzbeli követelés behajtására.

Az európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet kizárólag papír alapon, az erre a célra szolgáló formanyomtatványon, bármely magyar közjegyző előtt elő lehet terjeszteni.

Az eljárási díj mértéke a főkövetelés tőkeösszegének – vagy több főkövetelés esetén ezek együttes tőkeösszegének - a 3 %-a, de legalább 5.000 Ft és legfeljebb 300.000 Ft.

A közjegyző a kérelem előzetes, csupán formai vizsgálatát követően, a kézbesítés helye szerinti ország jogának megfelelően kézbesíti a kötelezettnek az európai fizetési meghagyást.

Lényeges az adós pontos címének előzetes meghatározása, mivel hiányos cím okozta sikertelen kézbesítés a kérelem elutasítását eredményezi.

Ha az adós az európai fizetési meghagyás ellen nem küld ellentmondást a közjegyző részére 30 napon belül, ezt a közjegyző egy formanyomtatvány kibocsátásával megállapítja, és a nem vitatott pénzkövetelés végrehajthatóvá válik.

Az ellentmondást papíron vagy bármely más, a származási tagállam által elfogadott és a származási bíróság rendelkezésére álló kommunikációs eszközön keresztül – beleértve az elektronikus formát is – lehet benyújtani.

Az adós ellentmondásának következtében az ügy automatikusan átalakul polgári peres eljárássá azon uniós ország illetékes, a kérelemben a jogosult által meghatározott általános, vagy az ügyben a felek előzetes megállapodásán alapuló illetékességgel rendelkező bíróságán, kivéve, ha a jogosult kérte erre az esetre az eljárás megszüntetését.

Az alkalmazandó jog meghatározása, ha a felek előzetesen ebben nem állapodtak meg, az irányadó nemzetközi egyezmények alapján történik meg.

A végrehajtható európai fizetési meghagyás alapján a végrehajtás elrendelése ott kérhető, ahol az adósnak végrehajtás alá vonható vagyona van. A végrehajtás elrendelésére annak a tagállamnak a jogszabályi előírásai vonatkoznak, amelyben a végrehajtás elrendelését kérik.

Ha Önnek is szüksége lehet külföldi adósával szemben a fenti intézkedések megtételére, keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal szakértőit.