Le nem vonható áfa számviteli elszámolása

2021. december 21.

Szeretnénk ismertetni egy nagyon fontos és sok társaság számára releváns számviteli rendelkezést, amely 2022. január 1-én lép hatályba.

Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy a szóban forgó számviteli törvény módosítás egy régóta húzódó és sokak számára nem egyértelmű, illetve akár félreérthetőnek is nevezhető szabályt tesz egyértelművé 2022-től.

Vegyünk egy példát, amikor egy társaság személygépjárművet lízingel nyílt végű pénzügyi lízing keretében. A társaság üzleti célra használja a gépjárművet azonban nem vezet útnyilvántartást, melynek következtében a lízing díjak áfájának 50%-át kívánja levonásba helyezni. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy miként kell kezelni a nyílt végű lízing esetében a le nem vonható áfát. A számviteli törvény 47.§-a alapján számos gazdálkodó olyan gyakorlatot alakított ki, amely szerint a lízing előzetesen felszámított áfájának 50%-át (le nem vonható rész) az eszköz bekerülési érték részének tekintették.   

Számv tv hatályos rendelkezése 2021 végéig

47.§ (2) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi - az (1) bekezdésben felsoroltakon túlmenően - az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó …

b) az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, …

(3) A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. A beruházáshoz kapcsolódó, véglegesen kapott támogatás összege nem csökkenti az eszköz bekerülési (beszerzési) értékét.

Számv tv rendelkezése 2022-től

(3) * A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. A beruházáshoz kapcsolódó, véglegesen kapott támogatás összege nem csökkenti az eszköz bekerülési (beszerzési) értékét.

A fentiek alapján látható, hogy a számviteli törvény 47.§ (3) bekezdésének rendelkezéséből 2022. január 1-től kikerül az „ellenérték arányában” szövegrész, melynek következtében egyértelművé vált, hogy nem csak az áfa-arányosításról van szó a rendelkezésben, hanem minden olyan esetről, amikor az előzetesen felszámított áfa levonhatóságát megosztás alapján kell kezelni. Ezzel egyértelműsítésre került, hogy például egy személygépjármű pénzügyi lízingje esetében az 50%-os le nem vonható áfa nem a bekerülési érték része lesz, hanem egyéb ráfordításként kell elszámolni. 

Amennyiben cikkünk hasznosnak bizonyult és további kérdés merülne fel, keresse bizalommal szakértőinket.

Készítette:  Dr. Pályi Zoltán, partner / Ecovis Tax Solution Kft.