A magánszemély külföldről származó jövedelme utáni adókötelezettség - önellenőrzés vagy egyéb módszer

2017. március 17.

Az elmúlt hetekben megjelent hírek, tájékoztatások értelmében az adóhatóság várhatóan ellenőrizni fogja azon magánszemélyek adókötelezettségeit, akik az Egyesült Államokból jövedelmet szereztek. Az ellenőrzés alapját az a FATCA-egyezmény alapján készült, pénzintézeti számlainformációkat tartalmazó adatszolgáltatás képezi, amelyet az amerikai adóhatóság adott át a magyar adóhivatalnak.

Az adóhatóság általi kommunikáció alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy nem érdemes megvárni az adóhatóság jelentkezését: az elmaradt adókötelezettségek önellenőrzés keretében utólag (önellenőrzési pótlék fizetés mellett) is rendezhetők. Az esetlegesen több évet érintő, a bevallások javítása során felmerülő jelentős adminisztrációs teher elkerülése érdekében azonban megfontolandó az alábbiakban vázolt lehetőség is, amellyel az adókötelezettségek a bevallások javítása nélkül teljesíthetők:

A közteherviselést és az állami szervek feladatellátását érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXI. törvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényt 2017. január 1-jétől az utólagos adófizetés intézményével egészítette ki, melynek értelmében:

  • bizonyos jövedelmekkel (osztalék, kamat, árfolyamnyereség stb.) kapcsolatos adókötelezettségeket illetően az art és szja szabályokat  - az adózó döntése szerint – nem kell alkalmazni, helyette 10 %-os adó, és önellenőrzési pótlék fizetendő;
  • az adókötelezettség megállapításakor azonban nem lehet figyelembe venni kedvezményt vagy beszámítást (ha volt a jövedelmek után a forrásállamban levonás, úgy azt nem lehet érvényesíteni a 10 %-os adóból);
  • a 2016. június 30-ig keletkezett jövedelmek esetén alkalmazható, azt követően realizált jövedelmek esetén nem, ott továbbra is az általános szabályok az irányadók;
  • önadózás helyett bankon keresztül teljesítendő az adókötelezettség (a bankot annak kérelmére a NAV jelöli ki ilyen célból);
  • a bank a magánszemély nyilatkozata alapján nyitja meg a bankszámlát;
  • a magánszemélyt terhelő 10 % adót és önellenőrzési pótlékot legkésőbb 2017. június 30-ig jóvá kell írni az előbbiek szerinti bankszámlán;
  • az adókötelezettségeket (szja és önellenőrzési pótlék) a bank vallja be és fizeti meg az adóhatóság felé, de a magánszemélyre vonatkozó adatszolgáltatást nem teljesít;
  • a bank igazolást állít ki a magánszemély részére, amellyel bizonyítható az adókötelezettség teljesítése.

Érdemes tehát átgondolni ezt a lehetőséget, hiszen – amennyiben alkalmazható – a fent jelzett jogszabályban biztosított lehetőség adminisztrációs szempontból könnyebbség lehet a bevallások önellenőrzésével szemben, emellett az adókulcs is kedvezőbb az szja törvényben meghatározott általános esetben alkalmazandó adókulcstól. Azt azonban mérlegelni kell, hogy ezen utóbbi, egyszerűsített eljárás során az adókötelezettségek megállapításakor az Egyesült Államokban levont forrásadó csökkentő tételként nem érvényesíthető.

Személyre szabott további információért keresse bizalommal az Ecovis Tax Solution szakértőit, akik készséggel állnak rendelkezésére!