Még van lehetőség az osztalékfizetés arányainak módosítására

2016. május 27.

Az irányadó jogszabályok szerint a korlátolt felelősségű társaságok tagjai a beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönthetnek osztalék fizetéséről. Érdemes tudni azonban, hogy a Polgári Törvénykönyv lehetőséget ad a vagyoni hozzájárulás arányától eltérő osztalék kifizetésre. 

Az általános szabályok szerint a társaság tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg az osztalék. A jogszabály széles teret enged arra, hogy az osztalék fizetésének arányát a társaság tagjai az általános szabályoktól eltérően állapítsák meg, azonban ehhez a létesítő okirat (társasági szerződés) módosítása szükséges. A döntéshozatal során az alábbi kisebbségvédelmi és hitelezővédelmi szabályokra kell figyelemmel lenni:

Mivel a létesítő okirat módosítása egyes tag vagy tagok jogait hátrányosan érinti (vagyoni hozzájárulás arányánál kevesebb osztalék), így az összes tag hozzájárulása szükséges a módosításhoz. Nincs lehetőség arra, hogy egyes tagot vagy tagokat a nyereségből vagy a veszteség viseléséből teljesen kizárjon a taggyűlés.

Személyre szabott további információért keresse bizalommal jogi szakértőinket. Készséggel állunk rendelkezésére!