Módosulnak a földforgalmi törvény öröklési szabályai

2017. november 03.

Döntött az Alkotmánybíróság: módosítani kell a földforgalmi törvény öröklési szabályait. Az Alkotmánybíróság határozatában kimondta, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvényesség ellenességet idézett elő a földforgalmi törvény öröklési szabályainak elfogadása során.
 
Korábban részletesen foglalkoztunk a termőföldek öröklésének témájával, így azzal is, hogy végrendeleti öröklés esetén a tulajdonszerzésnek feltétele a hatósági jóváhagyás, amennyiben a végrendeleti örökös nem lehetne az örökhagyó törvényes örököse.
 
Az Alkotmánybíróság – friss határozatában közzétett - álláspontja szerint alaptörvény-ellenes, hogy a jogalkotó nem gondoskodott olyan szabály megalkotásáról, amely a végintézkedésen alapuló tulajdonszerzés (végrendeleti öröklés) jóváhagyásának megtagadása esetére, a végrendeleti örökös részére „megváltást” (kompenzációt) állapít meg, amennyiben a törvényes öröklés rendjén az állam örököl.
 
A Ptk. szabályai szerint a Magyar Állam „szükségképpeni” örökös, tehát csak más örökös hiányában válik örökössé.
 
A gyakorlatban tehát megváltásra csak akkor lesz (a jogszabály módosítását követően) jogosult a hoppon maradt végrendeleti örökös, ha a Ptk. szabályai szerint ténylegesen nincs törvényes örökös, így a Magyar Állam örököl.
 
Ha a hatóság nem hagyja jóvá a végrendeleti örökös tulajdonszerzését, de egyébként van törvényes örökös (a Magyar Államon kívül), úgy a végrendeleti örökös továbbra sem támaszthat igényt a törvényes örökössel szemben a végrendelet rendelkezései alapján, így kompenzációra nem válik majd jogosulttá.
 
Személyre szabott további információkért forduljon bizalommal az Ecovis Hungary Legal szakértőihez. Készséggel állunk rendelkezésére!