NAV szerint a megbízható adózó

2016. május 10.

A NAV az alábbi együttes feltétek fennállása esetén megbízható adózónak minősíti azt a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt, aki:

a. 3 éve folyamatosan működik, vagy 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,
b. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben

    - a NAV nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,
    - nem állt/áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
    - nem állt/áll adószámfelfüggesztés hatálya alatt, amelyre akkor kerül sor, ha az adózó a NAV felszólítása ellenére sem tett eleget a bevallási/adófizetési kötelezettségének a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül,
    - nem állt/áll adószámtörlés hatálya alatt,
    - a megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg a tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át,
    - nem állt/áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt,

c. nem rendelkezik 500.000,- forintot meghaladó nettó adótartozással,
d. a terhére kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg a tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át,
e. nem minősül kockázatos adózónak.

Minősítésére első ízben 2016. első negyedévét követően kerül sor, amelynek eredményéről elektronikus úton értesülnek az érintett adózók, kivéve, ha az adózó minősítésében változás nem következik be. Az adózó az ügyfélkapun keresztül 2016. második félévétől lekérdezheti a minősítését.

Érdemes megbízható adózónak lenni, hiszen a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa egyéb feltételek teljesülése esetén 50%-kal kevesebb, mint az általános szabályok szerint megállapított mérték. Emellett ellenőrzésük maximum 180 napig tarthat, és évente egy alkalommal 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezményt engedélyez az adóhatóság a legfeljebb 500.000,- Ft összegű tartozására. További előny, hogy számukra 2017-ben és 2018-ban csökken az áfa-kiutalás átfutási ideje.

Személyre szabott további információért keresse bizalommal jogi szakértőinket. Készséggel állunk rendelkezésére!