A pénztárgépek forgalmi gyűjtőinek felépítésére vonatkozó szabályozás változása – elmaradnak a tervezett módosítások

A pénztárgépek forgalmi gyűjtőinek felépítésére vonatkozó szabályozás 2019. január 1-jétől tervezett változását illetően az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni. Végül mégsem lépett hatályba 2019. január 1-jével a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet azon 36. § d) pontja (és 4. melléklete), amely előírta volna, hogy a pénztárgépek forgalmi gyűjtőiben szereplő két számjegynek termékek értékesítése esetében az adott termék vámtarifaszámának első két számjegyével kell megegyeznie. Azaz a forgalmi gyűjtő 2. illetve 3. karaktere mind termékértékesítés mind szolgáltatásnyújtás esetében továbbra is egységesen „00”.

A jogszabályi módosítást (azaz azt, hogy a forgalmi gyűjtő felépítésére vonatkozó változások mégsem lépnek hatályba) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet tartalmazza, amely 2018. december 30-án lépett érvénybe.

A normaszöveghez fűzött indokolás szerint: „A hatályos rendelkezések szerint 2019. január 1-től az online pénztárgéppel dokumentált termékértékesítéseket és szolgáltatásnyújtásokat gyűjtő szinten a vámtarifaszám meghatározott karaktereit használva kellene azonosítani. Ennek alkalmazása ugyanakkor az üzemeltetőkre nézve aránytalanul nagy adminisztratív terhet, illetve adott esetben költséget jelentene, ezért e rendelkezés nem lép hatályba.”   

A jogszabályi rendelkezések ugyanakkor nem tartalmaznak arra vonatkozóan iránymutatást (ezért az még tisztázásra szorul), hogy mi a teendő abban az esetben, ha valamely adózó a fejlesztést követően végül átállt az új felépítésű forgalmi gyűjtők alkalmazására.

Szerző:

Rácz Gábor, az Ecovis Tax Solution senior tanácsadója