Reklámhordozók építményadója

2018. február 02.

2018. január 1-től a helyi adó törvény építményadóra vonatkozó rendelkezései bővültek a reklámhordozóra vonatkozó építményadó szabályaival.

Tapasztalataink szerint számos önkormányzat élt a lehetőséggel és már be is vezette az új adókötelezettséget. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ezeknél az önkormányzatoknál esetlegesen már be is állt a bejelentési kötelezettség az építményadó köteles reklámhordozók vonatkozásában.

Érdekesség, hogy egyes önkormányzatok bevezették ugyan az új jogcímet, de 0 Ft mértékű adót vetettek ki. Felhívjuk a figyelmet, hogy a bejelentési kötelezettség ebben az esetben is fennáll. Ha valaki esetlegesen elmulasztotta a határidőt, javasoljuk, hogy akár késve is tegye meg a vonatkozó bejelentéseket.

Annak meghatározása, hogy pontosan mire vonatkozik az adókötelezettség, nem minden esetben egyértelmű. A helyi adó törvény a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényre hivatkozik, amelynek végrehajtásáról szóló 104/2017 Kormányrendeletet is figyelembe kell vennünk, továbbá a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény előírásaira is tekintettel kell lennünk.

A bizonytalanságok tisztázása érdekében az alábbiakat javasoljuk.
Első lépésként tisztázandó, hogy a társaság telephelyein bevezetésre került-e (vagy várhatóan bevezetik-e) a reklámhordozók építményadóját.
Ha már bevezették, be kell jelenteni az adóköteles reklámhordozókat. Ehhez sorra kell venni, hogy mi minden minősülhet reklámhordozónak, majd a törvényi rendelkezések alapján meghatározni, melyek adókötelesek. Bizonytalanság esetén javasolt állásfoglalást kérni az adóhatóságtól.

Az adatbejelentések alapján az építményadót határozatban fogja az önkormányzati adóhatóság előírni, amit az adó alanyának két egyenlő részletben (március 15. és szeptember 15.) kell megfizetnie. 
 
Személyre szabott további információért keresse bizalommal az Ecovis Tax Solution szakértőit, akik készséggel állnak rendelkezésére!