Szellemi tulajdon adózását érintő adóváltozások

2016. július 27.

Az elmúlt évek során bevezetett különböző adókedvezmények miatt Magyarország a szellemi alkotások létrehozatala és hasznosítása szempontjából a régió egyik legvonzóbb országává vált.

A legfrissebb törvénymódosítás következtében a Magyarországon igénybe vehető jelentős mértékű kedvezmények köre szűkül, azonban a magyarországi gazdasági-adózási környezet továbbra is igen vonzó. Magyarországon a társasági adó mértéke továbbra is 19% (az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része tekintetében 10%), amely az Európai Unió átlaga alatt helyezkedik el (22.9 %).

A szellemi alkotások hasznosításából származó bevételek 50%-a levonható a vállalkozás társaságiadó-alapjából. A törvénymódosítás következtében egyrészt a jogdíj fogalmi köre szűkült, másrészt, míg korábban a bevétel, most már az eredmény veendő figyelembe a jogdíjjal kapcsolatban.

Ha kapcsolt vállalkozástól igénybe vett kutatás-fejlesztés, vagy vásárolt (átvett) jogdíjra jogosító immateriális jószágról beszélünk, akkor csak olyan arányban lehet az adóalap-csökkentést figyelembe venni, amilyen arányt az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés összes közvetlen költségén belül az adózó vagy független fél által végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költség képvisel. Ezt az arányt úgy kell meghatározni, hogy a vállalkozás a saját, az adott immateriális jószág szerzése, kifejlesztése érdekében felmerült K+F közvetlen költségét elosztjuk az „összes” felmerült K+F közvetlen költséggel. Az arányszám bármely esetben további 30%-kal (legfeljebb 100%-ra) növelhető.

Amennyiben a vállalkozás a megelőző adóévben alkalmazta a kapott jogdíj arányos kedvezményét, de a következő adóévben e jogdíj vonatkozásában veszteséget realizál, akkor az arányos veszteség 50%-a növeli az adóalapot.

A módosítások 2016. július 16-án lépnek hatályba azzal, hogy az új szabályok a 2016. június 30-át követően beszerzett, előállított immateriális jószágokra vonatkoznak, és az ezt megelőzően beszerzett, előállított immateriális jószágokra a régi szabályok alkalmazandók bizonyos esetekben 2021-ig, más esetekben 2016-ig.

Személyre szabott további információért keresse bizalommal jogi szakértőinket, akik készséggel állnak rendelkezésére!