Személygépkocsi bérbevételét terhelő előzetesen felszámított áfa levonása – üzleti célú használat igazolása

A 2019. január 1-jétől hatályos szabályozás értelmében a gazdasági és magáncélra egyaránt használt személygépjármű bérbevétele során előzetesen felszámított áfa 50%-a levonásba helyezhető. A jogszabályi rendelkezés gyakorlati alkalmazásához a NAV illetve a Pénzügyminisztérium idén áprilisban közös tájékoztatót adott ki, amely több részletkérdés vonatkozásában szolgált iránymutatással. A tájékoztató alapján – többek között – az adóalanynak elsősorban azt szükséges vizsgálnia, hogy a személygépkocsi bérbevétele bármilyen mértékben szolgálja-e az adólevonásra jogosító tevékenységet, és ezen tényt az adóalanynak megfelelően igazolnia is kell. A jogszabályi rendelkezés célja volt ugyanakkor az adminisztrációs egyszerűsítés is, hiszen a továbbiakban elegendő csupán az adólevonásra jogosító tevékenységhez történő használat igazolása, de nincs szükség az üzleti célú és magáncélú használat tételes elkülönítésére.

 

A kiadott tájékoztató ugyanakkor egyértelműen nem rendelkezett arról, hogy az említett vizsgálatot (a személygépjármű bármilyen mértékben szolgálja-e az adólevonásra jogosító tevékenységet) milyen gyakorisággal, miként kell elvégezni, továbbá arról sem, hogy az adóalanyok oldalán milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az adólevonásra jogosító tevékenységhez történő használat tényének igazolási módját illetően. A bizonytalanságokat megszüntetendő, az adóhatóság honlapján 2019. szeptember 9-ei dátummal kiegészítő tájékoztató jelent meg (A tájékoztató teljes szövege itt érhető el).

 

Az adólevonásra jogosító tevékenységhez történő használatra vonatkozó vizsgálatot illetően a kiegészítő tájékoztató az alábbi pontosítással szolgál:

„Azon feltételnek, hogy a bérbevett személygépkocsinak részben adóköteles tevékenységet kell szolgálnia, ügyletenként, vagyis minden egyes külön teljesítés tekintetében teljesülnie kell. […]

Ebből adódóan azon körülményt, hogy az érintett személygépkocsi adóköteles tevékenységet szolgál-e, nem adómegállapítási időszakonként, hanem minden egyes teljesítés – jellemzően elszámolási időszak – kapcsán önállóan kell vizsgálni.”

 

Az előbbiek értelmében tehát a szükséges vizsgálatot az adóalanyoknak nem adómegállapítási időszakonként, hanem külön-külön teljesítésenként (gyakorlatilag számlánként) kell elvégezniük.

 

A kiegészítő tájékoztató az igazolás módját illetően pedig az alábbiakat tartalmazza:

„Minthogy az Áfa tv. 124. § (4) bekezdés b) pontja alapján, az előzetesen felszámított adó levonásának nem képezi feltételét az üzleti és a magáncélú használat egymáshoz viszonyított arányának tételes nyilvántartás figyelembe vételével történő meghatározása, az adó levonási tilalommal nem érintett részének (felének) levonására az adóalany abban az esetben is jogosult lehet, ha a személygépkocsit az adott teljesítési időszakban minimális mértékben használja adóköteles tevékenységéhez, és útnyilvántartást sem vezet.

Az üzleti célú használat alátámasztására alkalmas lehet bármely olyan irat, dokumentum, akár egy email is, amely a szokásos ügymenet során keletkezik, és a tartalma alapján az üzleti célú használatot, annak megtörténtét igazolja.

A kiegészítés alapján megerősítésre került, hogy nincs szükség útnyilvántartásra, az üzleti célú használat igazolására bármilyen dokumentum, akár egy email is megfelelő lehet, de nagyon fontos - és új - kitétel, hogy az adóköteles hasznosítást nem általában kell tudni igazolni, hanem minden egyes teljesítéshez/számlához külön-külön rendelkezésre kell állnia. Több érdekes kérdést is felvet ugyanakkor ezen új tájékoztató, mert teljesen más adminisztrációs kötelezettsége lesz azon adóalanyoknak, akiknél a bérleti időszak havi (nekik havonta kell az adóköteles használatot igazolni), mint akiknél negyedéves-féléves, vagy akár éves (akiknél évi egy üzleti használatot elegendő igazolni). Az is érdekes kérdés, hogy hogyan fogja az Adóhatóság megítélni azon időszakot, amelyben - hatósági előírás hiányában - még nem volt kötelező az adóalanynak igazolni minden időszakban az üzleti használatot. 

Érdemes tehát az üzeti használat igazolása érdekében valamiféle eljárást, belső szabályozást  kialakítani, amely a bérleti időszakhoz igazodva, de az adott adóalany speciálitásait figyelembe véve a lehető legkisebb adminisztrációs teherrel képes igazolni a cégautó üzleti használatának tényét.

További kérdés esetén keresse szakértőinket.