Szja és járulékváltozások a friss adócsomagban

Az Országgyűlés által elfogadott adócsomag személyi jövedelemadót és járulékokat érintő főbb módosításait foglaltuk össze az alábbiakban

 

1. Személyi jövedelemadó

1.1. Adóról való rendelkezés

Az elhunyt adózók soron kívüli adómegállapítási eljárásában az önkéntes pénztárba, nyugdíj-előtakarékossági számlára, vagy nyugdíjbiztosításra befizetett összegek utáni rendelkezés összege az új szabályozás értelmében az örökösöket illeti meg. (A jelenlegi szabályozás nem biztosítja ezen lehetőséget.) Az új szabályok a törvény kihirdetését követő naptól lépnek hatályba, és kérelemre a jogszabály módosítás hatályba lépését megelőzően keletkezett rendelkezésekre is alkalmazhatók (az elévülési időn belül).   

1.2. Átalányadózó egyéni vállalkozó

2022. január 1-jétől az átalányadózás választására vonatkozó értékhatár 15 millió Ft-ról az éves minimálbér 10-szeresére változik, a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozók esetében pedig 100 millió Ft-ról az éves minimálbér 50-szeresére. Adómentessé válik az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó e tevékenységéből származó jövedelmének az éves minimálbér felét meg nem haladó része, amelyhez kapcsolódóan mentesül az előlegfizetés alól is (előleget csak ezen értékhatár feletti összeg után kell megállapítani, fizetni). Módosul a jövedelem megállapításához alkalmazandó költséghányad mértéke is.

1.3. A 4 vagy több gyermeket nevelő anyák adókedvezménye

2022. január 1-jétől nem kell új nyilatkozatot tennie (olyan adat tekintetében) a 4 vagy több gyermeket nevelő anyának a munkáltató vagy rendszeres jövedelmet juttató felé, amely adatokban nem történhet változás (pl. felnőtt gyermekek, az édesanya legalább 12 éve jogosult a gyermekek után családi pótlékra). A 2021-ben megtett nyilatkozatra is alkalmazni lehet (amennyiben megfelel a feltételeknek, úgy 2022-ben nem kell megismételni a nyilatkozatot).

1.4. Kriptoeszközzel végrehajtott ügylet utáni jövedelem

2022. január 1-jétől bevezetésre kerülnek a kriptoeszközzel végrehajtott ügylet utáni jövedelem adózási szabályai. Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletnek minősül az az ügylet, amelyben a magánszemély bárki számára megköthető, elérhető ügyletben kriptoeszköz átruházása, átengedése révén (ideértve a kriptoeszköz biztosította jog gyakorlását is) nem kriptoeszköz formájában vagyoni értéket szerez. Jövedelem alatt a magánszemély által kötött kriptoeszközzel végrehajtott ügylet(ek) alapján az adóévben elért ügyleti nyereséget (a kriptoeszköznek a kriptoeszköz átruházása, átengedése (vagy a jog gyakorlás megkezdése) időpontjára megállapított szokásos piaci értékének, mint bevételnek a kriptoeszközök megszerzésére és az ügyletekhez kapcsolódó díjakra, jutalékokra fordított tárgyévi igazolt kiadásokat meghaladó része) kell érteni. Nem kell ügyleti bevételt megállapítani, ha az ügyletből származó bevétel a minimálbér 10 százalékát nem haladja meg, feltéve, hogy a bevétel megszerzésének napjára más, azonos tárgyú ügyletből a magánszemély nem szerez bevételt, továbbá az adóévben e bevételek összege a minimálbért nem haladja meg. Amennyiben a magánszemély a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származóan veszteséget ér el (az adóévben, az adóévet megelőző évben, vagy az adóévet megelőző két évben), és ezt feltünteti a bevallásában, úgy adókiegyenlítésre jogosult. Az adó összegét a magánszemély saját maga állapítja meg, és vallja be az éves adóbevallásában, és az adót a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig fizeti be. Az új szabályok már a 2021-es évre is alkalmazhatók. Ha a magánszemély 2021 évet megelőzően nem állapított meg ilyen jogcímen jövedelmet, úgy választhatja, hogy valamennyi ilyen ügyletei eredményét a 2022-es évben veszi figyelembe.  

1.5. Adómentes juttatások

Adómentes juttatásnak minősül – többek között – a COVID-19 vírus járványban elhunytak hozzátartozóit segítő alapítványtól származó juttatás; a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló kormányrendelet szerint az álláskereső részére nyújtható mobilitási támogatás a kifizetés időpontjától függetlenül; kifizető által biztosított – kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített – kerékpár magáncélú használata.

2. Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egyéb járulékok (Tbj.)

2.1. Szakképzési hozzájárulás megszüntetése

A javaslat értelmében 2022. július 1-jétől megszűnne a szakképzési hozzájárulás (ez a módosító javaslat még az Országgyűlés jóváhagyására vár.

2.2. Szociális hozzájárulási adó

Nem keletkezik adófizetési kötelezettsége a kifizetőnek a szakképzési munkaszerződés, illetve a tanulószerződés alapján létrejött jogviszonyra tekintettel (a jogszabály hatályba lépésének napjától alkalmazhatóvá válik). 2022. július 1-jétől a szakképzési hozzájárulás kivezetéséhez igazodva, az abból érvényesíthető szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye a jövőben a szociális hozzájárulási adóból lenne érvényesíthető.

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. július 1-jétől 15%-ra csökken.

2.3. Tbj.

Az új szabályozás értelmében lehetővé válik, hogy az átalányadózó főállású egyéni vállalkozó a minimálbér alapulvételével teljesített járulékkötelezettség terhére is igénybe vegye a családi járulékkedvezményt az adómentes átalányban megállapított jövedelemre jutó járulék erejéig.